Finansiell information och bolagsstyrning

Här kan du ta del av Aros kapitals finansiella rapporter och information om vår bolagsstyrning

Periodisk information

Periodisk information – december 2020
Periodisk information – september 2020
Periodisk information – juni 2020
Periodisk information – mars 2020
Periodisk information – december 2019
Periodisk information – september 2019
Periodisk information –  juni 2019
Periodisk information –  mars 2019
Periodisk information –  december 2018
Periodisk information –  september 2018
Periodisk information –  juni 2018
Periodisk information –  mars 2018
Periodisk information –  december 2017
Periodisk information –  september 2017

Periodisk information – juni 2017
Periodisk information – mars 2017
Periodisk information – december 2016
Periodisk information – september 2016
Periodisk information – juni 2016
Periodisk information – mars 2016
Periodisk information – juni 2015
Periodisk information – september 2015
Periodisk information – december 2015

Årsredovisningar

Aros Kapital Årsredovisning 2019
Aros Kapital Årsredovisning 2018
Aros Kapital Årsredovisning 2017
Aros Kapital Årsredovisning 2016
Aros Kapital Årsredovisning 2015

Aros Kapital Årsredovisning 2014

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2020
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2019
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2018
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2017
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2016

Bolagsstyrning

Aros interna styrning och kontroll