Finansiell information och bolagsstyrning

Här kan du ta del av Aros kapitals finansiella rapporter och information om vår bolagsstyrning

Periodisk information

Periodisk information – december 2021
Periodisk information – juni 2021
Periodisk information – mars 2021
Periodisk information – december 2020
Periodisk information – september 2020
Periodisk information – juni 2020
Periodisk information – mars 2020
Periodisk information – december 2019
Periodisk information – september 2019
Periodisk information –  juni 2019
Periodisk information –  mars 2019
Periodisk information –  december 2018
Periodisk information –  september 2018
Periodisk information –  juni 2018
Periodisk information –  mars 2018
Periodisk information –  december 2017
Periodisk information –  september 2017

Periodisk information – juni 2017
Periodisk information – mars 2017
Periodisk information – december 2016
Periodisk information – september 2016
Periodisk information – juni 2016
Periodisk information – mars 2016
Periodisk information – juni 2015
Periodisk information – september 2015
Periodisk information – december 2015

Årsredovisningar

Aros Kapital Årsredovisning 2022
Aros Kapital Årsredovisning 2021
Aros Kapital Årsredovisning 2020
Aros Kapital Årsredovisning 2019
Aros Kapital Årsredovisning 2018
Aros Kapital Årsredovisning 2017
Aros Kapital Årsredovisning 2016
Aros Kapital Årsredovisning 2015

Aros Kapital Årsredovisning 2014

Årlig risk- och kapitaltäcknings­rapportering

Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2021
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2020
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2019
Årlig risk- och kapitaltäcknings­rapportering 2018
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2017
Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering 2016

Information om organisation och styrning

Information om organisation och styrning

Övrigt

Uppgifter om ersättning för offentliggörande 2022