Hur fungerar företagslån med EU-stöd?

Men vad innebär företagslån med EU-stöd egentligen? Och varför är det fördelaktigt?

På Aros Kapital erbjuder vi företagslån med EU-stöd. Men vad innebär företagslån med EU-stöd egentligen? Och varför är det fördelaktigt?

Ett företagslån med EU-stöd innebär förbättrade villkor, då EU går in och tar över en del av lånets säkerhet. Dessutom innebär lånen lägre räntor genom ränterabatt och skyddas av en mikrogaranti från EU. Lånet är ett bra alternativ till statligt stöd via Riksgäldsgarantins program Företagsakuten.

Du kan låna upp till 500 000 kr med EU-stöd, där villkoren blir mer fördelaktiga. Lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 % av lånebeloppet, eftersom lånet omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Varför finns då dessa företagslån med EU-stöd? Lånet uppkom på initiativ ifrån Europeiska Investeringsfonden (EIF). Lånen skyddas som tidigare nämnt av en mikrogaranti ifrån EU, vilket är en extra trygghet. Syftet med EU-stödet är att göra det lättare för småföretag att få lån.

Eftersom lånet riktar sig till småföretagare finns följande gränser:

  • Aktiebolagföretagslån med eu-stöd
  • Maximalt 9 anställda
  • Max 20 mkr i omsättning
  • Max 20 mkr i totala tillgångar
  • Minst ett fastställt och registrerat bokslut

Företagslån med EU-stöd är ett utmärkt sätt att få in nytt kapital till fördelaktiga villkor. Matchar ditt företag kravprofilen? Ansök om ett Företagslån med EU-stöd.

Företagslån Direkt med EU-stöd erbjuds av Aros Kapital och omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)

Vad innebär programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)?

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU-kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014– 2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro.

För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna. EU-kommissionen har gett Europeiska Investeringsfonden (EIF) i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.

För mer information se:

Företagslån upp till 500 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt. Nu även med EU-stöd vilket medför lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 %.

Företagslån upp
till 3 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

På Aros är vi experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag