ÅPENHETSLOVEN


ÅPENHETSLOVEN

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, også kalt Åpenhetsloven.
Link til Åpenhetsloven

Om dere ønsker å lese om hvordan Aros vil jobbe med Åpenhetsloven viser vi til retningslinjene som er publisert under.
Retningslinjer for Åpenhetsloven

Under finner dere Aros første publiserte redegjørelse i henhold til Åpenhetsloven.
Redegjørelse Åpenhetsloven

Aros vil publisere redegjørelse hvert år eller i forbindelse med situasjonsbetingede hendelser.

Klageordning:
Head of Norway er ansvarlig for Aros klageordning på virksomhetsnivå gjeldende negativ påvirkning og relevante forhold innunder Åpenhetsloven. Dette gjelder både interne og eksterne forhold.

Klager sendes klage@aroskapital.no. Eller sendes via kontaktskjema.
Aros vil besvare din klage innen 3 uker.

Les mer om klageordningen i våre retningslinjer publisert over.