FAQ

Vad kan vi hjälpa dig med?
Behöver jag inkassotjänsten?

Vi erbjuder alltid den bästa juridiska expertisen så det är inte säkert att du behöver en inkassotjänst. Men i de fall dina fakturor eller fordringar förfaller och din kund inte betalar är det en bra idé att låta oss sköta inkassoprocessen. På Aros erbjuder vi dig en enkel och professionell tjänst som gör att du slipper jaga betalningar eller lägga tid och resurser på krångliga juridiska processer.
Läs mer om fördelarna med inkasso här.

Min kund bestrider min faktura. Hjälper ni till med tvistiga inkassoärenden?

Rena inkassotjänster täcker sällan processer och tvister. Men vi anser att du som är kund hos oss inte ska behöva lägga ner tid och resurser på detta. Därför ingår eventuella juridiska processer i våra avtal. Kontakta oss redan i dag så berättar vi mer.

Vad skiljer er från andra inkassobolag?

Våra medarbetare har stor erfarenhet av en effektiv inkassohantering arbetar direkt mot din kunds ekonomichef, kreditchef eller vd. Det gör att ditt ärende får en snabbare lösning men också att vi kan bygga upp en god relation till din kund, som kommer prioritera dina framtida fakturor så att du slipper nya inkassoärenden. Allt för att du ska få betalt utan att du försämrar relationen med din kund.

Hur mycket kan man låna?

Vi har inga generella beloppsbegränsningar när det kommer till våra företagslån utan gör en individuell prövning av din låneansökan. Men vi strävar alltid efter att bibehålla en sund riskbild och långvariga relationer med våra kunder. Därför erbjuder vi endast lån om vi är trygga med låntagarens möjlighet att betala amortering och ränta.

Kan jag ändra min amorteringsplan?

Ja, efter sedvanlig kreditprövning av Aros.

Kan jag extraamortera?

Ja, utan kostnad.

Jag har tappat bort min avi, vad ska jag göra?

Kontakta oss så skickar vi ut en ny.

Kan jag slå ihop flera företagslån till ett?

Ja, vi kan refinansiera dina befintliga lån.

Jag kommer att bli sen med en betalning, vad kan jag göra?

Kontakta oss så försöker vi hjälpa dig

Kan jag lösa ut mitt företagslån om jag vill?

Ja, du kan lösa lånet när som helst utan kostnad.

Vilken ränta kan jag få på mitt företagslån?

Vi tillämpar individuell räntesättning i spannet 7-24%.

Hur lång är behandlingstiden på ett företagslån?

Företagslån Direkt 1-2 dagar, större lån 1-2 veckor.

Kan jag höja mitt befintliga företagslån?

Ja, efter sedvanlig kreditprövning av Aros.

Vilka säkerheter har jag på mitt företagslån?

Vanligen borgen och/eller företagsinteckning och/eller fastighetspant

Vad är factoring?

Factoring är ett samlingsbegrepp för fakturaköp och fakturabelåning. Båda är finansieringsformer där du frigör kapital ur ditt företags kundreskontra. Juridiskt skiljer sig de båda factoringlösningarna åt då Aros Kapital vid fakturaköp tar över fordran och blir ägare till den. Vid fakturabelåning fortsätter ditt bolag att äga fordran. Vid fakturaköp får ni ut 100 % av fakturan medan ni vid fakturabelåning erhåller 70-90 % dag 1 och resterande behålls som en deposition och betalas ut till er när er kund har betalat in fakturan till Aros.

Factoring har ökat kraftigt de senaste åren och i dagsläget fungerar denna finansieringsform ofta som en ersättning för den traditionella checkkrediten – mycket på grund av bankernas mer restriktiva syn på utlåning. En av de främsta orsakerna till att factoring blivit en så populär tjänst är att du som företagare får en mycket mer flexibel finansiering i kombination med att du även sänker era administrationskostnader i samband med fakturaservice, påminnelsehantering m.m.

Marknaden förväntas fortsätta att växa när finansmarknadens anpassning till EU:s direktiv om Basel III träder i kraft. Kort sammanfattat innebär Basel III att EU kräver en högre kapitaltäckningsgrad. Detta resulterar troligtvis i att bankerna kommer välja att prioritera större krediter med lägre risker och större säkerheter. Med stor sannolikhet kommer det leda till att fler företag nekas krediter. Factoring är ett sätt för oss att kunna hjälpa dig på ett mer effektivt sätt än vad bankerna troligtvis kan göra då finansbolag inte kommer att påverkas lika starkt som bankerna.

På Aros har vi stor kompetens, samlad erfarenhet och skräddarsyr alltid våra erbjudanden. Här kan du lita på att du får en trygg och professionell hantering.

Är du osäker på vilken lösning som passar just era behov? Kontakta oss så hjälper vi dig att hitta lösningen som passar ditt företag.

Vilka allmänna fördelar finns det med att sälja fakturor till Aros?

• Du frigör kapital från dina kundfordringar.
• Du får betalat samma dag istället för att vänta 30-90 dagar på kundens betalning.
• Du kan investera i nya projekt/inköp tidigare.
• Mindre administration.
• Du lämnar över hela kreditrisken till oss och förbättrar företagets kreditvärdighet.

Varför ska jag sälja min faktura till Aros?

Vi brukar alltid säga “vi gillar inte att jämföra, men älskar att bli jämförd”.
Med detta sagt brukar vi oftast väcka nya kunders intressen genom att de just jämför våra tjänster och villkor med deras tidigare finansbolag, och utfallet leder i de allra flesta fall till att de väljer det enkla, flexibla och förmånliga alternativet, Aros Kapital. Kontakta oss och jämför de tjänster ni har idag med vad vi kan erbjuda. Börja sälja fakturor till Aros Kapital och låt oss förvåna er.

Behöver jag sälja mina fakturor?

Nej, men om en kund inte betalar i tid kan det innebär att du kan behöva bromsa upp investeringar och tillväxt. Säljer du fakturan till oss överlåter du dessutom hela kreditrisken. Så genom att sälja fakturorna till oss frigör du kapital snabbt och smidigt, samtidigt som du minskar dina risker.

Hur kontrollerar jag min reskontra när det är Aros Kapital som administrerar den?

Via vårt realtidsuppdaterade kundlogin får du en enkel och snabb överblick på ditt företags fodringar och kunder. Där ser du även statistik och information som du behöver för ditt dagliga arbete. Du kan även hämta alla rapporter som vi tillhandahåller och exportera de direkt till Excel.

Hur meddelar jag min kund att jag sålt fakturan till er?

Vi hjälper till med övergången och informerar dina kunder om det nya samarbetet. Betalningsuppgifterna på dina fakturor uppdateras och förses med en text om att fakturan är överlåten till Aros Kapital. Om du önskar kan du givetvis kontakta dina kunder själv och informera om att du kommer att sälja fakturorna till Aros.

Hur mycket betalar ni för mina fakturor?

Vi betalar upp till 100 % av fakturabeloppet.

Hur snabbt får jag betalt för mina fakturor?

Utbetalning sker oftast redan samma dag.

Hur snabbt kan jag sälja mina fakturor?

Efter godkänd kreditbedömning kan du börja sälja dina fakturor redan samma dag. Vi är medvetna om att tillgången till likvid kapital kan vara skillnaden mellan tillväxt och stagnation, därför har vi gjort det väldigt enkelt för dig att sälja dina fakturor.

Köper ni förfallna fakturor?

Nej, vi köper inte förfallna fakturor. Däremot bistår vi gärna vid inkassoprocessen och eventuella tvister om ni önskar.

Måste jag sälja alla mina fakturor?

Nej, det behöver du inte. Du väljer själv vilka fakturor du vill sälja, och vilka du själv önskar bevaka.

Vad händer med min kundrelation om jag säljer mina fakturor till Aros Kapital?

Det som skiljer Aros Kapital från många andra aktörer inom vår bransch, är att vi ser din kund som vår kund. Vi är medvetna om att er inarbetade affärsrelation är vital för dig, och dina återkommande kunder innebär att du blir en nöjd och återkommande till oss.

Varför måste jag pröva ärendet i tingsrätt när motpartens bestridande saknar grund?

Om ett kravärende bestrids av gäldenären efter inkassokrav eller betalningsföreläggande kan man inte gå vidare med processen hos Kronofogden utan måste pröva ärendet i domstol. Det spelar i detta läge ingen roll om gäldenärens bestridandegrund är felaktig, te.x. att gäldenären säger att han betalt men du bevisligen inte fått några pengar.

Vilka tjänster ingår när vi väljer Aros Kapital som finansbolag?

Vi skräddarsyr våra tjänster efter ditt företags behov och därför ska de tjänster som företaget behöver ingå i vårt avtal. Vår filosofi går ut på att tillgodose våra kunder med finansiella helhetslösningar som våra kunder behöver i dag och i framtiden.

Kontakta oss redan idag för en diskussion om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag.

Vad är ett klagomål?

På Aros Kapital är vi måna om dig som kund. Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende eller din affär vill vi att du hör av dig till oss. Klagomålen som hanteras av vår klagomålsansvarige avser dock endast klagomål från våra kunder i utförandet av våra tjänster.

Om du fått ett inkassokrav och anser att detta är felaktigt skall du dock inte vända dig till klagomålsansvarige utan till inkassoansvarige.

Vad innebär etiska riktlinjer?

Aros etiska riktlinjer anger hur vi arbetar i etiska frågor och vilken ställning bolaget intar i dessa frågor. De etiska riktlinjerna ger inga heltäckande svar på samtliga enskilda frågor men ger en inblick i hur Aros ställer sig till grundläggande företagsetiska frågeställningar.

Har ni sparkonto till minderåriga?

Ja, som vårdnadshavare/förmyndare fyller du i blanketten ”Ansökan sparkonto minderårig”.

Hur beräknas räntan?

Räntan beräknas enligt den räntesats och grunder som avtalas avseende aktuell sparprodukt. Ränta på innestående medel räknas för samtliga kalenderdagar 365/365.

Kan jag göra ett uttag innan bindningstidens slut?

Ja, du kan göra ett uttag mot en avgift om 1 %, dock lägst 1 000 kronor.

Kan jag göra flera insättningar på mitt sparkonto?

Nej, du kan endast göra en insättning per konto. Vill du göra ytterligare insättning kan du öppna ytterligare ett sparkonto. Det går också bra att öppna ett likviditetskonto för flera insättningar, för att sedan göra en överföring till ett fast sparkonto.

Kan man öppna gemensamt konto?

Nej, i dagsläget erbjuder vi inte den möjligheten.

Kan jag öppna konto om jag inte är folkbokförd i Sverige?

Ja, om du har ett svenskt bankkonto samt svensk e-legitimation. Särskild blankett finns att fylla i för dig som är bosatt utomlands.

Kan jag sätta in pengar i euro eller andra valutor?

Nej, vi tar endast emot insättningar i svensk valuta.

När får jag ränta på mina pengar?

Vi betalar ut räntan i samband med bindningstidens slut.

Täcks mina pengar av den statliga insättningsgarantin?

Ja, upp till 950 000 kronor täcks av insättningsgarantin. Mer information hittar du på riksgalden.se

Vad händer när bindningstiden löpt ut?

Då flyttas dina medel samt intjänad ränta minus skatt till ett likvidkonto. Du kan sedan placera om dina pengar igen genom att öppna ett nytt konto. Om du inte själv har öppnat ett likvidkonto, så öppnas det per automatik vid bindningstidens slut.

Varför har man ett likvidkonto?

På likvidkontot kan du spara medel till en lägre ränta, med fria insättningar och uttag. Det är till detta konto dina sparpengar förs över vid bindningstidens slut.

Vad är leasing?

Leasing är en finansieringsform som går ut på att hyra fysiska objekt, s.k. objektsfinansiering. Leasingprocessen inleds med att Företaget, (Leasetagaren), identifierar en leverantör som kan leverera det objekt Leasetagaren vill leasa, ”Leasingobjektet”. Aros Kapital, (Leasegivaren), köper sedan Leasingobjektet från leverantören och leasar ut det till Leasetagaren.

Leasetagaren betalar en avgift till Leasegivaren för att få nyttja Leasingobjektet och Leasetagaren är ansvarig för Leasingobjektet under avtalets löptid.

Vad kan leasas?

Hos Aros Kapital går all lös egendom som kan tas som tillgång och som är föremål för avskrivning att leasa, såsom maskiner, inventarier, utrustning etc. Det är alltså utrustning som inte utgör tillbehör till fast egendom eller vara infogat i ett annat objekt.

Objektet som ska leasas kan vara både nytt eller begagnat.

Vad är fördelen med leasing?

Leasing är en enkel finansieringsform som tillåter företag att anskaffa utrustning på ett enkelt och förmånligt sätt till en i förväg bestämd leasingavgift över hela löptiden. Med en förutsägbar betalplan blir det lättare för Leasetagaren att budgetera både månadskostnad och likviditet för den aktuella investeringen.

Leasingavgiften påverkar endast resultaträkningen och är dessutom skattemässigt avdragsgill och sänker det skattemässiga resultatet. Utrustningen som ska leasas fungerar också som säkerhet för finansieringen.

För vem passar leasing?

Leasing passar för verksamheter med behov att investera i tillgångar men som inte vill binda kapital i objekten. Det lämnar utrymme för Leasetagaren att använda sitt rörelsekapital för löpande utgifter istället för att låsa in det på en investering.

Med leasing kan snabbväxande företag växa utan att belasta likviditeten.

Hur beräknas leasingavgiften?

Leasingavgiften bestäms och betalas med ett månatligt belopp och beräknas utifrån finansiella parametrar såsom:

– Objektets pris
– Första förhöjd hyra
– Avtalets löptid
– Restvärde efter löptidens slut
– Ränta

Hur bestäms löptiden?

Leasingperioden anpassas till utrustningens ekonomiska livslängd och varierar beroende på typ av utrustning och Leasetagarens behov.
Löptiden bestäms så att restvärdet motsvarar Leasingobjektets marknadsvärde vid avtalstidens slut.

Vad händer efter avslutad leasingperiod?

När leasingperioden är slut kan Leasetagaren lösa Leasingobjektet till ett förutbestämt restvärde. Eventuella övervärden vid avtalstidens slut tillfaller Leasetagaren.

Går det att förlänga leasingavtal som är på väg att löpa ut?

Leasingavtal som är på väg att löpa ut ska normalt lösas till ett förutbestämt restvärde, men det går naturligtvis att förlänga leasingavtalet om så önskas.

Saknar du en fråga?

Hör av dig via e-post eller telefon så svarar vi på dina frågor.