Företagslån till aktiebolag

Låna pengar till ditt aktiebolag

Precis som andra typer av bolag är aktiebolag ofta i behov av mer kapital. Det är därför vanligt att aktiebolag lånar pengar för att växa, utöka eller förändra. Då är ett företagslån en väg framåt.

Ett företagslån kan användas till mängder av olika saker och vad som krävs för att ta ett lån beror på företagets situation. I texten nedan kommer bland annat vad som krävs för att ta ett företagslån presenteras samt exempel på varför ett aktiebolag ska ta ett företagslån.

Vad är ett aktiebolag?

Aktiebolag är i Sverige den vanligaste bolagsformen för företag för flera personer och efter enskilda firmor den vanligaste företagsformen totalt. Ett aktiebolag är en egen juridisk person och kan därför ingå avtal, anställa och äga saker. När ett aktiebolag startas måste ett aktiekapital om minst 25 000 kr sättas in i företaget. Detta kan bestå av kontanter eller annan egendom som är till nytta för verksamheten. Exempelvis skulle en lastbil kunna användas som aktiekapital vid bildandet av ett åkeri.

Läs mer om aktiebolag på Bolagsverket eller Skatteverket.

Vad krävs för att få ett företagslån till ett aktiebolag?

Det är den juridiska personen, aktiebolaget, som tecknar företagslån, och ansvarar för att lånet återbetalas. Eftersom aktiebolag är en egen juridisk person har ägarna normalt sett inte något personligt ansvar för företagsekonomin. Det är däremot vanligt att personlig borgen krävs för att ta lån vilket innebär att personen som gått i borgen blir betalningsskyldig om bolaget inte kan betala tillbaka lånet. Detta görs för att minska långivarens risktagande.

Ofta är det VD:n eller någon av ägarna som går i borgen. Beslutet att gå i borgen bör tänkas över eftersom det är borgensmannen som får betala om något inte går som det ska med företagets återbetalning.

Fastighetspant eller företagsinteckning kan vara sätt att undvika borgen. Det finns även lån med begränsad borgen vilket innebär att borgensmannen inte behöver stå för hela beloppet om företaget inte kan betala tillbaka sina skulder. Med ökad betalningsförmåga ökar chanserna att undvika personlig borgen.

Varför ska ett aktiebolag ha ett företagslån?

Det finns många olika anledningar till att företag lånar pengar. Oavsett orsak kan ett företagslån vara ett bra sätt att få in extra kapital till ett aktiebolag. Exempel på anledningar att ta ett företagslån är:

  • Finansiering för uppstart
  • Finansiering av expansion
  • Täckning för tillfälliga ekonomiska problem

Även om det krävs ett aktiekapital för att starta ett aktiebolag behövs ofta extra kapital för att kunna starta upp verksamheten ordentligt. Vid en sådan situation kan ett företagslån fungera bra som ett komplement till det insatta aktiekapitalet.

Om lånet tas för att göra investeringar för expansion kan det vara ett bra sätt att öka lönsamhet och/eller omsättning i verksamheten. Det kan exempelvis handla om renovering av lokaler, marknadsföring för att få nya kunder eller en ny maskin som förbättrar effektiviteten. Att låna till materiella tillgångar är fördelaktigt då tillgången kan användas som en säkerhet för lånet.

Tas lånet till ett aktiebolag i syfte att lösa ekonomiska problem är det viktigt att problemen inte bedöms som stadigvarande eftersom lånet måste betalas tillbaka. En orsak till att ta ett företagslån i detta syfte är att åtgärda uppkommen likviditetsbrist, exempelvis på grund av att en kund betalar sin faktura för sent. Vid lån för tillfälliga ekonomiska problem är det viktigt att alltid ha återbetalningsförmågan i åtanke, inklusive räntor och avgifter.

Vilken ränta får mitt företagslån och hur mycket kan jag låna?

Kostnaden för ett företagslån beror på företagets betalningsförmåga och kreditvärdighet som baseras på historik från bland annat kreditupplysningen från UC. Historik gällande livslängd på bolaget, styrelseförändringar, betalningsanmärkningar och kreditupplysnings förfrågningar är några av alla parametrar som påverkar vilken ränta just ditt företag får på ert företagslån. När du har våra Företagslån Direkt betalar du alltid samma månadskostnad (ränta och amortering vilket kallas annuitet) vilket underlättar för dig då dina utgifter för lånet alltid är samma. För Stora Företagslånet bestämmer ni upplägg med våra handläggare.

Storleken på lånebeloppet för ert företagslån beror likt räntan på företagets storlek, återbetalningsförmåga och kreditvärdighet som baseras en stor mängd parametrar. All data gör att vi kan anpassa erbjudandet efter just ert företag.

Tack vare våra digitala processer och avsaknaden av fysiska bankkontor så kan vi erbjuda skräddarsydda lån till fler småföretagare. Hos oss blir du inte nekad direkt för att du har en lägre omsättning eller gamla betalningsanmärkningar. Vi gör alltid en individuell bedömning och för våra Företagslån Direkt får du svar på din ansökan direkt.

Läs mer om ränta och vilken ränta du kan få på ditt företagslån

Vad innebär det att företagslån är avdragsgilla?

Det är bra att veta att alla lånekostnader till aktiebolag är avdragsgilla. Detta innebär att du får bokföra räntekostnader och månadsavgifter som kostnader, och att den slutgiltiga skatten därmed blir lägre. Att den slutgiltiga skatten blir lägre är på grund av att den bokförda vinsten blir lägre.

 

Företagslån aktiebolag

Vad erbjuder Aros Kapital?

På Aros Kapital erbjuder vi olika typer av företagslån där du på lägre belopp får besked direkt avseende bland annat ränta och lånebelopp. Vid godkännande sker utbetalning inom 2 bankdagar. Vid lån på högre belopp krävs en mer fördjupad analys vilket ger en lite längre ledtid. Aros Kapital erbjuder tre olika typer av företagslån.

För högre lånebelopp och större företag används Stora Företagslånet. Här görs en noga individuell bedömning av din låneansökan och vi eftersträvar långvariga relationer med våra kunder. För mer information kring nuvarande beloppsbegränsningar, löptider samt ledtider, se Stora Företagslånet.

För mindre lånebelopp erbjuds tjänsten Företagslån Direkt. Vid ansökan av detta lån ges besked direkt och tillgång till beviljad lånesumma fås inom 1-2 bankdagar. För detta lån är bland annat borgensåtagande ett krav. För nuvarande beloppsgränser samt mer information, se Företagslån Direkt.

Företagslån med EU-stödVår tredje låntyp är Företagslån Direkt med EU-stöd. För detta lån är borgensåtagandet begränsat till 20% av lånebeloppet eftersom lånet omfattas av en garanti av EU inom programmet för sysselsättning och social innovation. Även här ges besked direkt. För mer information om erbjudandet samt krav, se Företagslån Direkt med EU-stöd.

Vill du veta mer om Aros Kapitals olika företagslån,

 

Företagslån Direkt med EU-stöd erbjuds av Aros Kapital och omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

Företagslån upp till 500 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt. Nu även med EU-stöd vilket medför lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 %.

Företagslån upp till 3 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

ENKLA FÖRETAGSLÅN FÖR DINA INVESTERINGAR