Därför ställer vi frågor – Kundkännedom

På Aros Kapital AB är vår främsta prioritet att säkerställa en trygg och pålitlig finansiell miljö för våra kunder. Genom att noggrant samla in och analysera viktig information om våra kunders affärsrelationer och transaktioner arbetar vi aktivt för att förhindra penningtvätt och finansiering av terrorism.

Denna åtgärd är nödvändig för att vi som ett tillståndspliktigt finansbolag ska uppfylla våra skyldigheter enligt penningtvättslagen (2017:630) och lagen om registrering av verkliga huvudmän (2017:631).

Vi försäkrar dig om att all information du delar med oss behandlas med absolut konfidentialitet enligt de regler som gäller för banksekretess.

Vi ställer frågor för att:

  • Få god kännedom om dig som kund och dina bankaffärer.
  • Förstå syftet med vår affärsrelation och de transaktioner
    du önskar genomföra.
  • Säkerställa att den information vi har om dig är aktuell och korrekt.

Vad är penningtvätt och finansiering av terrorism?

Penningtvätt är en process där illegalt förvärvade pengar, exempelvis från brottsliga aktiviteter, omvandlas för att se ut som att de kommer från en laglig källa. Detta sker oftast genom att dessa pengar blandas med lagliga medel och sedan förs över genom olika finansiella transaktioner för att dölja deras ursprung.

Finansiering av terrorism innebär att tillhandahålla ekonomiska resurser till personer eller grupper som ägnar sig åt terroristiska handlingar. Detta kan inkludera att tillhandahålla pengar, tillgångar eller andra resurser för att stödja planering, förberedelse eller genomförande av terroristattacker.

 

Var och när ställer vi frågorna?

Vi ställer frågor när du blir kund hos oss och kan även komma att ställa frågor löpande därefter. Vi ställer olika frågor vid olika tillfällen beroende på ärende samt antalet produkter du har hos oss. Frågorna vi ställer skickas via mail och brev, där vi också ber dig svara på kundkännedomsfrågor via kundwebben med hjälp av BankID.

OBS! Vi kommer aldrig ringa upp dig och be dig logga in med BankID.

 

Vad händer om du inte svarar?

Vi förstår att integritet är viktigt för dig och dina svar är viktiga för oss. Men om vi inte får den information vi behöver kan det leda till att dina banktjänster tillfälligt spärras. Om kunden inte medverkar vid vår förfrågan kan det leda till uppsägning av kundens produkter och tjänster.  

 

Lagen om penningtvätt och vårt arbete

Lagen om penningtvätt (2017:630), är en viktig del av vårt arbete för att säkerställa en sund finansiell sektor. Den kräver att vi som finansiell aktör har god kunskap om våra kunders ekonomi och affärsrelation. Vi arbetar aktivt för att följa dessa lagkrav och skydda både vår verksamhet och våra kunder.

Information om Politisk utsatt ställning (PEP) 

Enligt penningtvättslagen är det ett krav för banker och finansiella institut att fråga om du är en politiskt exponerad person (PEP). En individ som innehar en politiskt exponerad ställning, dess familjemedlemmar och välkända medarbetare, anses ha en position och inflytande som utgör en risk för att utnyttjas för bland annat mutbrott.

Läs mer om varför banken ställer frågor

Bankföreningen
Vill du veta mer? Ta del av Bankföreningens information om varför vi banker måste ställa frågor till dig som kund. 

Bli kund

Finansierar
entreprenörer.

På Aros är vi experter på företagsfinansiering för företag. Vi är entreprenörer. Vi tror på innovation, inte förlegad tradition. Vi agerar istället för diskuterar. Vi ser möjligheter där andra bara ser hinder. Vi ser människan när andra bara ser siffror. Med oss får du en partner, någon att utvecklas med. Här och nu.