Företagslån

Vi är experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag
På Aros Kapital fokuserar vi helt på företagsfinansiering och på att hjälpa företagare som du att växa här och nu. Tack vare vår expertis och våra effektiva system kan vi göra helt andra – och mycket snabbare – bedömningar än våra traditionstyngda branschkollegor när du ansöker om ett företagslån.

Stora företagslånet

Ett lån för dig som vill låna från 1 miljon – 50 miljoner kronor.
Vi erbjuder
 • Från 1 till 50 mkr
 • Möjlighet till 20 års amortering
 • Förväntad ledtid 1 – 2 veckor
Vi har inga generella beloppsbegränsningar när det kommer till våra företagslån, utan gör en individuell prövning av din låneansökan.

Vi strävar dock alltid efter att bibehålla en sund riskbild och långvariga relationer med våra kunder. Därför erbjuder vi endast företagslån om vi är trygga med låntagarens möjlighet att betala amortering och ränta.

För frågor och svar se under FAQ.

Företagslån Direkt

Företagslån Direkt är vår tjänst för dig som vill låna en mindre summa snabbt. Du kan låna upp till 1 000 000 kronor, få besked direkt och tillgång till beviljad lånesumma inom 1‑2 bankdagar.
Vi erbjuder
 • Lån upp till 1 000 000 kr
 • Besked direkt
 • Utbetalning inom 1-2 bankdagar efter godkänt lån
 • Återbetalning 12 – 60 månader
Grundkrav
 • Aktiebolag eller enskild firma
 • Borgensåtagande
 • Minst ett fastställt och registrerat bokslut
För frågor och svar se under Ansök nu.

Företagslån Direkt med EU-stöd

företagslån euEtt lån upp till 275 000 kr med EU-stöd, där villkoren blir mer fördelaktiga. Lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 % av lånebeloppet, eftersom lånet omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).
Vi erbjuder
 • Lån upp till 275 000 kr
 • Ditt borgensåtagande är begränsat till 20 % av lånebeloppet
 • Lägre ränta med EIF-mikrogaranti, minst 2 procentenheter ränterabatt
 • Besked direkt
 • Återbetalning 24 – 60 månader
 • En frivillig rådgivning mot en mindre ersättning
Grundkrav
 • Aktiebolag
 • Max 9 heltidsanställda
 • Max 20 mkr i omsättning
 • Max 20 mkr i totala tillgångar
 • Minst ett fastställt och registrerat bokslut
För frågor och svar se under Ansök nu.

Vilket företagslån passar din verksamhet bäst?

För en del företag passar vissa lån bättre än andra. Det handlar om vilken typ av verksamhet du bedriver, vilken bransch du verkar i och hur ditt kapitalbehov ser ut. Befinner du dig i ett uppstartsskede och håller på att etablera din affärsidé på marknaden, kan ett startkapital vara exakt det du behöver för att komma igång.

Har du en unik produkt eller idé som sannolikt kommer bli inkomstbringande, men där det behövs medel för att utveckla den vidare? Ja, då kanske en viss typ av lån passar dig bättre, medan det etablerade företaget med långsiktig planering har andra behov.

Nedan ser du några exempel som kan fungera som vägledning för dig när du funderar över vilket lån som passar din verksamhet bäst.

Snabbt tillskott när rätt tillfälle dyker upp

Marknadens spelregler förändras hela tiden. Det kan handla om nya lösningar, produkter eller tjänster som plötsligt efterfrågas av allt fler.

För en driven entreprenör innebär det nya affärsmöjligheter. Det är i de lägena det gäller att ha kapacitet att agera snabbt och offensivt. Att vänta och se kan betyda att någon annan hinner före och chanserna att lyckas minskar.

Ibland handlar det om rätt timing, till exempel för säsongsbetonade produkter som behöver anskaffas för att möta en stigande efterfrågan. I dessa fall är antagligen ett snabbt lån med kortare återbetalningstid rätt sorts lån.

Låna för att växa, utöka och förändra

Även etablerade företag med långsiktig planering och trogna kunder kan emellanåt vara i behov av ett kapitaltillskott i form av ett lån. Speciellt kanske när det handlar det om tillväxt eller förändringsfaser.

Tillfällen kommer då det kan vara nödvändigt att investera i nya maskiner eller utrustning, en ny lokal, att anställa ny personal eller utöka varulagret. Ibland behövs likvida medel när prognoserna pekar uppåt, men likviditeten befinner sig i en tillfällig svacka.

Investeringen kommer att betala sig, men det kan ta tid. För den här typen av verksamhet är det antagligen bäst att ansöka om ett lån med längre återbetalningstid.

Förutsättningarna för ett schysst företagslån

För långivaren är det förstås viktigt att känna till omständigheterna och i vilket syfte pengarna ska användas. Hur ser förutsättningarna för just din bransch ut, i nuläget och framåt? Vilka faktorer påverkar ditt företag, vilka förändringar och omställningar behöver du genomföra för att fortsätta vara konkurrenskraftig? Finns det framtida risker som kan spela in för möjligheterna till finansiering idag?

För dig som ansöker om ett lån är det självklart väldigt viktigt att kunna besvara de här frågorna. Inte bara för din egen del, utan också för att ge en så rättvis och sann bild av hur ditt kapitalbehov ser ut. Tänk därför alltid igenom din situation noggrant och fundera över vilka ambitioner och förväntningar du vill kunna uppfylla genom att ansöka om ett företagslån.