Klagomåls- hantering

På Aros är vi måna om dig som kund. Om du är missnöjd med vår hantering av ditt ärende eller din affär vill vi att du hör av dig till oss.

Vår klagomålsansvarige hanterar bara klagomål från våra kunder. Om du har fått en inkassokrav och anser att det är felaktigt ska du inte vända dig till klagomålsansvarige, utan till inkassoansvarige. Mer information kring inkasso hittar du på aroskapital.se/inkasso

Kreditkunder

På Aros Kapital tillämpar vi Finansinspektionens, FI:s, definition av klagomål vilken framgår av FI:s författningssamling FFFS 2002:23. Ett klagomål utgörs enligt denna definition av att en kund i ett enskilt ärende framför konkret missnöje med hanteringen av en finansiell tjänst eller produkt. Klagomålsansvarig på Aros Kapital är bolagsjurist Nils Lansing.

Allmänna synpunkter och generella missnöjesyttringar som måste anses ha ringa betydelse för kunden gäller i detta sammanhang inte som klagomål.

Om du vill framföra ett klagomål är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev.

klagomal@aroskapital.se

Aros Kapital AB, ”Klagomål”
Johan på Gårdas Gata 5 A
412 50 Göteborg

Klagomålsformulär

Allmänna Reklamationsnämnden

Om du är konsument och vill att utomstående part prövar ditt klagomål har du möjlighet att vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN).

Telefon: 08-508 860 00
E-post: arn@arn.se

Inkasso

För att på bästa sätt uppfylla god inkassosed har vi byggt upp rutiner för vår inkassoverksamhet. De här rutiner är i enlighet med Datainspektionens regler, riktlinjer och rekommendationer. I samband med att vi åtar oss inkassouppdrag för en ny kund kontrollerar vi att kunden bedöms ha laglig grund för fordran. Kontrollen utförs av inkassohandläggarna i enlighet med Aros inkassohanteringsinstruktion.

Om du har klagomål avseende ett inkassoärende ber vi dig höra av dig till vår inkassoavdelning. Mer information och kontaktuppgifter hittar du på aroskapital.se/inkasso

Allmän domstol

Du har även möjlighet att vända dig till allmän domstol för att få ditt ärende prövat. Mer information om detta hittar du på Sveriges domstolars hemsida domstol.se.