Gå i borgen för ditt företagslån

Vad är borgen och vad innebär det?

Vid ansökan om ett företagslån är det vanligt att personlig borgen krävs. Vem som helst kan gå i borgen för ett företagslån, men vanligtvis är det en person med koppling till bolaget. Exempel på sådana personer kan vara en ägare eller VD.

Vad är borgen?

Vid en borgensförbindelse finns det tre parter att hålla reda på. Gäldenären är företaget eller personen som har en skuld, borgenären är företaget eller personen som ska ha betalt. Dessa är de vanliga parterna vid ett lån men vid en borgensförbindelse finns det alltså även en tredje part. Denna tredje part kallas borgensmannen och denne har ingått ett avtal om att betala gäldenärens skuld gäldenären inte skulle förmå att göra det själv.

Borgensförbindelsen innebär alltså att borgenären har rätt att kräva borgensmannen på skulden om inte gäldenären kan betala. Vid ett företagslån är gäldenären företaget som vill låna pengar, borgenären är det långivande företaget och borgensmannen är ofta en privatperson med anknytningen till företaget som vill ta ett lån. Borgensförbindelsen innebär att denna privatperson blir personligt ansvarig för skulden om företaget går i konkurs.

Vilka typer av borgensåtagande finns?

Olika typer av borgensåtagande innebär olika saker och det finns flera olika typer. Några av dessa är:

  • Enkel borgen – innebär att borgenären måste visa att gäldenären inte kan betala innan borgensmannens betalningsskyldighet infaller. Det är alltså borgenärens skyldighet att visa att gäldenären inte kan betala. Innan detta skett har borgensmannen ingen skyldighet att betala gäldenärens skuld.
  • Proprieborgen – Enkel borgen är ofta relativ omständlig att hantera och därför är proprieborgen den vanligaste typen av borgen. Här kan borgenären kräva tillbaka skulden från den han vill. Till skillnad från vid en enkel borgen, behöver alltså inte ens gäldenären krävas på pengar först. Borgenären behöver därmed inte heller visa att gäldenären inte kan betala.
  • Solidarisk borgen – Innebär att flera borgensmän går i borgen för samma skuld. Detta innebär att de har ett delat ansvar för skulden men borgenären kan kräva vem som helst eller flera av borgenärerna på skulden. Borgensmännen och gäldenären får sedan göra upp inbördes gällande skulden till den som betalat.
  • Efterborgen – liknar enkel borgen och kallas även överborgen. Innebär att någon går i god för borgensmannen och skulden kan inte utkrävas innan det är visat att borgensmannen ej kan betala gäldenärens skuld.

Gäldenären blir generellt sett inte fri från sin skuld för att borgensmannen betalar skulden. Detta beror på att borgensmannen får en regressrätt gentemot gäldenären om borgensmannen betalar av skulden. Detta innebär att gäldenären istället blir skyldig att betala borgensmannen.

Vem kan gå i borgen för ett lån?

Vem som helst kan gå i borgen för ett företagslån. Ofta är det dock fördelaktigt om borgensmannen har en koppling till bolaget eftersom det tyder på att personen stödjer lånet och känner sig trygg med investeringen som ska göras.

Vid en borgensförbindelse prövas generellt borgensmannens betalningsförmåga både på kort och lång sikt. Detta beror på att en borgensförbindelse endast kan accepteras om borgensmannen bedöms kunna hantera åtagandet.

Varför används borgen?

Borgen fungerar som en säkerhet för långivaren och är ibland ett krav för att ett företagslån ska erbjudas. Borgen kan jämföras med en fastighet vid ett bolån, där fastigheten fungerar som säkerhet för långivaren. På samma sätt kan en bil fungera som säkerhet i ett billån. Säkerheten medför att borgenären kan få tillbaka åtminstone en del av sitt utlånade kapital om gäldenären inte kan betala tillbaka lånet.

Att använda säkerheten för att få tillbaka lånet är dock inte vad borgenären önskar göra vid ett lån då detta medför extra arbete när tillgången måste säljas, men också osäkerhet i vilket pris tillgången verkligen kan säljas till. På samma sätt är att kräva att borgensmannen ska betala lånet är inget långivaren vill göra utan huvudscenariot är att gäldenären själv ska kunna betala av sin skuld. Om det slutligen visar sig att det är möjligt, är borgensmannens borgenärens möjlighet att få tillbaka sina pengar.

borgen företagslån

Andra typer av säkerheter

Det är inte alltid ett krav att ha en borgensman vid ett företagslån. När ett företagslån utan borgensman tecknas ingår dock vanligen andra typer av säkerheter istället. Exempel på sådana är fastigheter och materiella tillgångar som kan användas för att betala av lånet om inte gäldenären själv klarar av det.

Kräver Aros borgensåtagande?

Aros kräver inte borgensåtagande för alla typer av företagslån. För Företagslån Direkt som kan tas av enskilda firmor eller aktiebolag på mindre belopp är borgensåtagande ett grundkrav. Även för Företagslån Direkt med EU-stöd krävs ett borgensåtagande. Här är dock åtagandet begränsat till endast 20 % av lånebeloppet. För Stora Företagslånet finns inget grundkrav på borgensåtagande utan en individuell prövning av låneansökan görs.

Hur gör man för att gå i borgen?

Praktiskt sett är det enkelt att gå i borgen för ett lån hos Aros. Om du ansöker om ett företagslån online brukar det räcka med att ange dina personuppgifter och signera med BankID. I kreditavtalet informerar Aros tydligt gällande borgensbeloppets storlek och villkor för borgensåtagandet.

Företagslån upp till 500 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt. Nu även med EU-stöd vilket medför lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 %.

Företagslån upp till 3 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

LET'S GROW YOUR BUSINESS