13 tips för att öka ditt företags kreditvärdighet

Öka dina chanser till finansiering med företagslån, fakturaköp och leasing.

Kreditvärdighet är ett mått på hur exempelvis en person eller ett företags förmåga att betala sina skulder. Måttet används av bland annat långivare och påverkar ett företags möjligheter att få ett lån. Kreditvärdigheten påverkar även räntan, lånebeloppet och löptiden som erbjuds. Har ett företag en väldigt dålig kreditvärdighet kommer inte företaget beviljas lån från långivare.

Det är alltså mycket viktigt för ett företag att ha god kreditvärdighet vid ansökan om ett företagslån. Därför följer här 13 tips för företag för att öka eller bibehålla

1. Betala löner och fakturor i tid

Ett självklart tips som nog även kan ses som det viktigaste. Betalas löner och fakturor i tid innebär detta att man aldrig drar på sig några förfallna skulder. Att ha skulder förfallna hos Kronofogden är något som drar ner ditt företags kreditvärdighet. Se därför till att alltid betala fakturor och liknande i tid för att undvika betalningsanmärkningar. Detta är extra viktigt för nystartade företag, som generellt har sämre kreditvärdighet.

2. Betala din skatt i tid

Skatteskulder leder generellt snabbare till betalningsanmärkningar än andra skulder, varför det är viktigt att vara extra noga med att betala skatten i tid.

Den första helgen varje månad stämmer Skatteverket av företagens skattekonto. Om underskottet på detta konto är på 10 000 kronor eller mer skickas ett betalningskrav till företaget i fråga. Betalningskravet skickas till företagets digitala brevlåda, om en sådan finns, och annars skickas det med vanligt brev. Om företaget, efter att ha fått ett betalningskrav, fortfarande har ett underskott på skattekontot om minst 10 000 kr vid nästa avstämning överlämnas skulden till Kronofogden. Läs mer om Skatteskulder på Skatteverkets hemsida. Där kan du även ansöka om anstånd med skattebetalningen.

3. Öka vinst och vinstmarginal

Ökad intjäning under längre tid bidrar till en ökad kreditvärdighet Vinsten kan ökas både genom att öka omsättningen och sänka kostnaderna. Eftersom vinstmarginalen beräknas som en kvot mellan vinsten och omsättningen kan denna ökas genom att antingen att öka vinsten med bibehållen omsättning, eller genom en bibehållen vinst med sänkt omsättning. Även detta görs genom att öka omsättningen eller sänka kostnaderna.

4. Fakturera löpande

Genom att fakturera dina kunder löpande får bolaget ett bättre och stabilare kassaflöde. När kunder faktureras löpande minskas därmed bolagets risk att hamna i likviditetsbrist även om bolaget har intäkter. Detta ökar kreditvärdigheten genom att sannolikheten företaget har att kunna betala av sina skulder bedöms öka genom förbättrat kassaflöde. Det är därför viktigt att sätta bra rutiner i bolaget för hur faktureringen sköts, så att detta inte bara görs någon/några gånger om året med risk för likviditetsbrist.

5. Ha koll på hur det går för dina kunder

Om en kund går i konkurs innebär detta en ökad risk för att inte få betalt för sina produkter eller tjänster eftersom det är möjligt att det inte finns medel nog i konkursboet för att betala alla skulder. Detta kan innebära exempelvis leda till likviditetsproblem för dig genom att du inte får betalt för dina produkter eller tjänster. Genom att ha koll på hur det går för dina kunder kan du se till att inte ha för stora skulder utestående mot kunder där risken är hög för konkurs. Därmed förlorar du inte lika mycket pengar om din kund skulle gå i konkurs och det inte finns medel nog att betala dig.

6. Ha koll på hur det går för dina leverantörer

Om dina leverantörer har problem kan det drabba dig på flera sätt. Ett exempel är att brist på varor uppstår för dig och att du därmed inte kan leverera till dina kunder. Detta innebär uteblivna intäkter för dig och kan drabba din verksamhet hårt.

Genom att du har koll på att dina leverantörer går bra ökar kan du minska risken för obehagliga överraskningar i form av leveransproblem. Detta minskar också risken för dig att i slutändan själv få problem med att leverera din produkt eller tjänst.

7. Ha inte för stora skulder

Ju högre skuldsättningsgrad ett bolag har, desto högre är risken för en långivare att ge ut ett lån till bolag i fråga eftersom risken att inte få tillbaka sina pengar vid en konkurs ökar. Skuldsättningsgraden beräknas som skulden i bolaget dividerat med skulden samt det egna kapitalet. Större skulder leder alltså högre skuldsättningsgrad.

För att kompensera den högre risken tar bolaget en högre ränta för ett lån om lånet beviljas. En alltför hög skuldsättningsgrad medför alltså ökade räntekostnader, vilket försämrar kassaflödet och därmed bolagets kreditvärdighet.

företagslån kreditvärdighet

8. Investera företagets vinster

Att ta stora lån minskar de långsiktiga chanserna till bra kreditvärdighet enligt ovan. Försök istället att växa genom att återinvestera företagets vinster i verksamheten. På detta sätt växer istället mängden eget kapital i bolaget och bolagets skuldsättningsgrad minskar givet en bibehållen skuldnivå.

9. Arbeta långsiktigt i företaget

Att implementera och behålla strategier över tid samt att satsa på låg personalomsättning är koncept som visat sig gynnsamma för att få en hög kreditvärdighet. Hög personalomsättning medför ofta ökade inlärningskostnader för bolaget och kan tyda på dålig motivation bland de anställda och därmed sämre prestationer. Att bibehålla strategier över tid kan leda till att personalen upplever en bättre kontinuitet i bolaget som kan innebära större trygghet och bättre prestationer. Regelbundna omstruktureringar i bolaget till följd av ändrade strategier kan även vara dyra. Sammantaget lär ett långsiktigt arbete i bolaget slutligen leda till bättre resultat i bolaget, vilket givetvis även påverkar kreditvärdigheten.

10. Kundnöjdhet

Att ha nöjda kunder innebär ökad sannolikheten för att de kommer handla av företaget igen. Detta leder till stadiga inkomster och därmed ett fint kassaflöde som påverkar kreditvärdigheten positivt. Nöjda kunder medför även ofta fler kunder genom att de nöjda kunderna sprider ordet om bolagets produkter eller tjänster. Detta leder till ökad omsättning och förhoppningsvis även ett bättre resultat, vilket är bra för kreditvärdigheten.

11. Förbättra styrelsemedlemmarnas privatekonomi

Styrelsemedlemmar med dålig privatekonomi i företaget kan påverka hela företagets kreditvärdighet negativt. Därför är det viktigt att ha koll på att styrelsemedlemmarna i företaget sköter sin privatekonomi. Att påtala detta faktum för styrelsemedlemmarna ökar deras medvetenhet och bör även öka deras motivation för att förbättra sin privatekonomi. Anmärkningar hos Kronofogden är särskilt att undvika. Denna punkt är extra viktig för mindre och nystartade bolag. För större och mer mogna bolag spelar ofta bolagets egna resultat större roll för kreditvärdigheten.

12. Förbättra ägarnas privatekonomi

Även ägarnas privatekonomi påverkar ett företags kreditvärdighet. Särskilt bör betalningsanmärkningar undvikas då detta påverkar kreditvärdigheten negativt på samma sätt som punkt 11. Likt ovan påverkas även bolagets kreditvärdighet mer i uppstartsfasen än senare i livscykeln när bolagets egna resultat spelar en allt större roll. I enskilda firmor är detta extra viktigt eftersom bolagets ekonomi är så tätt kopplad till privatpersonens. Läs mer om detta i artikeln Företagslån i enskild firma.

13. Lämna in bokslut i tid

Långivare tittar ofta på ett företags bokslut vid en låneansökan. Om detta inte finns tillgängliga minskar därför sannolikheten att få ett lån beviljat. Se därför till att ha boksluten inskickade i tid.

Din ökade kreditvärdighet

Med dessa 13 tips kommer du öka din kreditvärdighet och samtidigt öka dina chanser till finansiering med exempelvis företagslån, fakturaköp och leasing.

Företagslån upp till 550 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt. Nu även med EU-stöd vilket medför lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 %.

Företagslån upp till 1 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

På Aros är vi experter på företagsfinansiering för små och medelstora företag

Leasning

Aros Kapital erbjuder professionell företagsleasing och du får all leasing samlat på ett och samma ställe. Du får helt skräddarsydda och mycket förmånliga avtal, personlig service och enkel hantering.

Fakturaköp

Vi har stor erfarenhet av fakturaköp och vi har många små och medelstora företag som kunder. Vi vet att du vill få betalt direkt och slippa krångel. Därför har vi effektiva system och som kund hos oss behöver du aldrig vänta.