Företagslån till enskild firma

Låna pengar till din enskilda firma

Enskild firma är Sveriges vanligaste bolagsform och drygt hälften av alla företag som startas är detta slag. Det är en bolagsform där det är enkelt att komma igång. Många enskilda firmor är nystartade eller befinner sig i en tillväxtfas. I dessa faser kan ett kapitaltillskott behövas för att kunna växa och investera, vilket är situationer där det kan bli aktuellt med ett företagslån.

Vad är en enskild firma?

Den formella benämningen på enskild firma är egentligen enskild näringsverksamhet men enskild firma är vanligt att använda. I en enskild firma driver du som privatperson, och ensam ägare, företaget. Det finns ingen tydlig gräns mellan företaget och dig som privatperson. En enskild firma är inte en egen juridisk person. Något som ytterligare förtydligar den täta kopplingen mellan den enskilda firman och privatpersonen är att företagarens personnummer används som organisationsnummer.

Eftersom den skilda firman är knuten till dig som privatperson och ditt personnummer går det inte att ha flera olika enskilda firmor. Vill man ha olika typer av verksamheter är det däremot tillåtet att driva helt skilda aktiviteter i samma enskilda firma. Om man vill dela upp verksamheterna i olika bolag får man göra detta genom andra företagsformer, exempelvis i ett aktiebolag. I så fall kan man ta ett företagslån till aktiebolag.

Trots benämningen enskild firma får bolaget ha anställda. När första anställningen sker ska detta registreras hos Skatteverket genom att företagaren registrerar sig som arbetsgivare.

Vem ansvarar för avtal och skulder i en enskild firma?

Eftersom den enskilda firman inte är en egen juridisk person ansvarar den enskilda näringsidkaren för alla företagets förpliktelser, såsom skulder samt ingångna avtal. Detta innebär att lånen tecknas i ägarens namn och att de företagslån du tar till din enskilda firma blir kopplade till din egen privatekonomi.

Av den orsaken är även kreditbedömningen kopplad till din privata kreditvärdighet. Återbetalningen är kopplad till din egen privatekonomi och det är därför viktigt att bara låna det du har råd att betala tillbaka.

Vad krävs för att få ett företagslån till en enskild firma?

När du har en enskild firma har du ofta en lite lägre omsättning vilket kan göra det svårare att få ett lån beviljat. Detta gäller speciellt om ditt företag är i uppstartsfasen. Långivarna försöker alltid att minimera sina risker, och därför kan det vara svårt för nystartade företag som inte har så mycket att visa upp.

På grund av risken krävs det ofta säkerhet för att övertyga långivarna. Detta kan jämföras med att en fastighet fungerar som säkerhet i ett vanligt bolån. En genomarbetad affärsidé och budget kan vara ytterligare ett sätt att få sitt lån beviljat. Även tidigare bokslut och en ordnad ägarekonomi kan hjälpa. Dessa faktorer påverkar även räntan som ägaren får på sitt lån och desto mindre risk långivaren upplever att den tar, desto lägre ränta kan ges.

Varför ska en enskild firma ha ett företagslån?

Anledningen till att ta ett företagslån i en enskild firma kan variera stort mellan olika företag och tidpunkter. Oavsett orsak kan ett företagslån vara ett bra sätt att få in extra kapital till en enskild firma. Några exempel på vanliga anledningar till att ta ett företagslån i en enskild firma är:

  • Finansiering för uppstart
  • Finansiering av expansion
  • Täckning för tillfälliga ekonomiska problem

Om lånet tas för att göra investeringar för expansion kan det vara ett bra sätt att öka lönsamhet och/eller omsättning i verksamheten. Det kan exempelvis handla om att investera i en lokal för verksamheten eller köpa ett nytt verktyg som förbättrar de framtida möjligheterna. Att låna till materiella tillgångar är generellt fördelaktigt då tillgången kan användas som en säkerhet för lånet.

Tas lånet till en enskild firma i syfte att lösa ekonomiska problem är det viktigt att problemen inte bedöms som stadigvarande eftersom lånet måste betalas tillbaka. En orsak till att ta ett företagslån i detta syfte är att åtgärda uppkommen likviditetsbrist, exempelvis på grund av att en kund betalar sin faktura för sent. Vid lån för tillfälliga ekonomiska problem är det viktigt att alltid ha återbetalningsförmågan i åtanke, inklusive räntor och avgifter.

Vilken ränta får mitt företagslån och hur mycket kan jag låna?

Kostnaden för ett företagslån beror på företagets betalningsförmåga och kreditvärdighet som baseras på historik från bland annat kreditupplysningen från UC. Historik gällande livslängd på bolaget, styrelseförändringar, betalningsanmärkningar och kreditupplysnings förfrågningar är några av alla parametrar som påverkar vilken ränta just ditt företag får på ert företagslån. När du har våra Företagslån Direkt betalar du alltid samma månadskostnad (ränta och amortering vilket kallas annuitet) vilket underlättar för dig då dina utgifter för lånet alltid är samma.

Storleken på lånebeloppet för ert företagslån beror likt räntan på företagets storlek, återbetalningsförmåga och kreditvärdighet som baseras en stor mängd parametrar. All data gör att vi kan anpassa erbjudandet efter just ert företag.

Tack vare våra digitala processer och avsaknaden av fysiska bankkontor så kan vi erbjuda skräddarsydda lån till fler småföretagare. Hos oss blir du inte nekad direkt för att du har en lägre omsättning eller gamla betalningsanmärkningar. Vi gör alltid en individuell bedömning och för våra Företagslån Direkt får du svar på din ansökan direkt.

Allt om ränta hittar du här

Företagslån enskild firma

Vad erbjuder Aros Kapital?

På Aros Kapital erbjuder vi olika typer av företagslån där du på lägre belopp får besked direkt avseende bland annat ränta och lånebelopp. Vid godkännande sker utbetalning inom 2 bankdagar. Aros Kapital erbjuder ett  företagslån till enskilda firmor.

Med vårt Företagslån Direkt kan din enskilda firma ansöka om lån. Vid ansökan av detta lån ges besked direkt och tillgång till beviljad lånesumma fås inom 1-2 bankdagar. För nuvarande beloppsgränser samt mer information, se Företagslån Direkt.

Vill du veta mer om Aros Kapitals olika företagslån,

 

Företagslån upp till
3 000 000 kr

Aros gör det enklare för småföretag att låna pengar för att växa, utöka eller förändra. Vår digitala ansökan tar ett par minuter, och du får svar på din låneoffert direkt.

ENKLA FÖRETAGSLÅN FÖR DINA INVESTERINGAR