Aros Kapital nyutvecklade system för factoring – En revolution i kundnytta!

Factoring – Nytt system för factoringtjänster

Aros Kapital har med hjälp av Sigma utvecklat ett nytt, modernt, flexibelt och användarvänligt IT-stöd för factoring för att kunna möta våra kunders behov på ett snabbt och flexibelt sätt.

Idag befinner sig Aros Kapital i en stark tillväxtfas. Utöver det egenutvecklade factoringsystemet så har vi också erhållit ett kreditmarknadstillstånd, från Finansinspektionen, som även öppnar upp för banktjänster. Målet för Aros Kapital är att bli ett starkt alternativ på marknaden.

Med dessa förutsättningar, spår vår VD Daniel Güner att bolaget kan växa rejält:

Med vårt nya, helt egenutvecklade, system kan vi tillhandahålla tjänster till våra kunder som standardsystemet aldrig kunnat ge. Idag kan vi erbjuda mycket stor flexibilitet för både stora och mindre företag, där kunden själv kan ange hur de vill att tjänsterna ska sättas upp. Nu kan våra kunder få de lösningar de vill istället för att systemen styr leveransen, som det varit tidigare.

Systemet är byggt på plattformen Microsoft.NET och med drift via Microsofts molntjänst Azure. Projekten genomfördes med en mycket tajt tidsplan och i ett nära samarbete mellan Aros Kapital och Sigma IT Consulting.

Jonas Wollinger, som är affärsansvarig för Sigma, summerar projekten:

Framgångsfaktorerna ligger till mycket stor del i vårt nära samarbete med kunden och det iterativa arbetssättet, med täta avstämningar, för att säkerställa varje steg i utvecklingen. Och självklart, i grunden, är en stor branschkunskap och djup teknisk kompetens förutsättningar för att lyckas. De finansiella systemen, i synnerhet, har mycket höga kvalitetskrav. Och att leverera hög kvalité, det kan vi verkligen på Sigma IT Consulting.

Många kunder behöver mer skräddarsydda lösningar än de standardtjänster som erbjuds på marknaden idag.
IT-frågor har blivit allt mer centralt och de finns ett stort värde i den snabbhet och flexibilitet som vi nu kan erbjuda våra små och medelstora kunder när det gäller factoring och factoringtjänster.

factoring factoringtjänster aros kapital sigma azure .net