Aros Kapital blir kreditmarknadsbolag

Finansinspektionen har den 5 december 2014 meddelat Aros Kapital AB, 556669-3130, tillstånd att driva finansieringsrörelse enligt 3 kap. 2 § lagen (2004:297) om bank och finansieringsrörelse.

Tillståndet innebär att Aros Kapital under 2015 kommer ta emot inlåning ifrån allmänheten och att Aros nu står under tillsyn av finansinspektionen.