Aros Kapital AB meddelar att VD, Erik Berfenhag avslutar sin anställning

Aros Kapital AB meddelar att Erik Berfenhag lämnar sin position som verkställande direktör.
Styrelsen och bolaget vill tacka Erik Berfenhag för det viktiga bidraget till företaget. Vi är tacksamma för Eriks stora insatser och ser fram emot att fortsätta utveckla företaget med stöd av bolagets ledningsteam. Företaget har påbörjat processen att hitta en efterträdare. Under denna övergångsperiod kommer CFO, Magnus Linnersand att tillfälligt ta över VD-ansvaret.

Vid frågor vänligen kontakta Magnus Linnersand på 070 884 48 18 eller magnus.linnersand@aroskapital.se.