Fakturaservice med Aros Kapital

Nu har vi utökat vårt utbud till fakturaservice

Med Aros Kapitals fakturaservice administrerar vi hela fakturaflödet från utskrift och utskick av fakturan till själva uppföljningen av eventuella obetalda fakturor med betalningspåminnelser och inkasso. Givetvis bokar vi samtliga inbetalningar, sköter reskontran och återredovisar samtliga transaktioner löpande.

Vad innebär fakturaservice?

Det enda du som kund behöver göra, är att elektroniskt skicka era fakturafiler till Aros Kapital. Vi ser till att fakturan skrivs ut, kuverteras och distribueras. Vi bevakar, bokar era inkommande betalningar och uppdaterar er kund­reskontra flera gånger om dagen. I de fall fakturan förfaller och ej betalas innan förfallodagen, skickar vi en betalningspåminnelse till er kund. Om din kund av någon anledning inte betalar inom påminnelsens utsatta tid, överförs fakturan till vår inkassotjänst. Hela handläggningen sköts givetvis i samråd med er och ni kan påverka handläggningen i realtid via vårt produktionssystem som ni har tillgång till om ni så önskar.

I Aros Kapitals fakturaservicetjänst ingår även inkassohantering kostnadsfritt. När fakturan blir aktuell för inkasso, skickas ett inkassokrav ut. I de fall fakturan förblir obetald trots inkassokrav, finns det ytterligare åtgärder att tillgå, beroende på respektive kunds ekonomiska förutsättningar och betalförmåga.

Varför ska ni välja Aros Kapitals fakturaservice?

  • Ni får minskad administration
  • Ni får minskade kreditförluster
  • Ni får minskade fasta kostnader
  • Ni får full kostnadskontroll
  • Ni får genom att outsourca er fakturering med optimerade faktura– och kravrutiner, ökade betalflöden, minskade kreditförluster och ökad likviditet.