Aros Kapital i samarbete med Fortnox kring unika finanstjänster

Aros Kapital har ingått ett strategiskt samarbetsavtal med Fortnox AB (publ) för att gemensamt erbjuda mindre företag olika finansieringslösningar.

Vi är mycket glada över samarbetet med Fortnox. En av de största utmaningarna för många företagare är att hitta enkel och effektiv finansiering av verksamheten. Tillsammans kan vi erbjuda unika finansieringslösningar, som är tillgängliga direkt från Fortnox program, säger Daniel Güner, VD på Aros Kapital.

Fortnox är med över 115 000 kunder Sveriges ledande leverantör av internetbaserade affärssystem. Genom dotterbolaget Nox Finans erbjuder Fortnox sina kunder tillgång till produkter som fakturaservice där de hanterar utskick, påminnelsehantering samt inkasso. Samarbetet med Aros Kapital ger möjlighet att erbjuda flera olika finansieringslösningar. Inledningsvis kommer Aros Kapitals företagslån att bli tillgängligt för Fortnox kunder.

Fortnox har som mål att underlätta vardagen för Sveriges småföretagare. Genom avtalet med Aros Kapital kan vi tillhandahålla marknadens smartaste och mest prisvärda finansieringstjänster, säger Sara Arildsson, VD Fortnox.

Aros Kapital är specialiserat på företagsfinansiering inom factoring, företagslån och inkasso. Bolaget, som startade 2004 i Göteborg, har Finansinspektionens tillstånd som kreditmarknadsbolag. Det innebär att Aros Kapital även kan ta emot inlåning från allmänheten. I samband med tillståndet ökades kapitalbasen med bl.a. Mellby Gård som ny ägare.

Aros företagslån riktar sig till små och medelstora företag och kan hjälpa dem att finansiera investeringar och tillväxt samt öka likviditeten. Lånevillkoren är flexibla och anpassas efter omständigheterna i varje enskilt fall.

Senare i år kommer även fakturaköp att lanseras.

För våra kunder innebär de nya tjänsterna en möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt kunna utveckla sina företag, och samtidigt ha full överblick och kontroll inne i programmet. Vi är övertygade om att det kommer att bidra till ökade intäkter och fortsatt tillväxt för Fortnox, säger Olov Marchal, VD på Nox Finans.

Senast
Uppdaterade

Byggnadskreditiv läs mer här!

Publicerat den: