Fakturaköp i Euro och USD

Aros “höjer ribban” ytterligare en nivå

Som det personliga och flexibla finansbolaget vi är, har vi höjt vår flexibilitet ytterligare, och därmed även höjt ribban för branschen. I en allt globalare ekonomi ställs det högre krav på internationellt utformade finanslösningar, och Aros Kapital är och kommer alltid förbli pionjärer inom moderna finanslösningar.

Vi har därför äran att kungöra att vi numera köper fakturor och betalar ut fakturor i den valuta som våra kunder efterfrågar.

Höjd inkassoavgift 2013

Riksdagen har beslutat att från den 16 mars 2013 höja ersättningen till
– 450 kr för påminnelseavgift (avseende företag)
– 180 kr för inkassokrav (tidigare 160 kr)
– 170 kr för upprättande av amorteringsplan (tidigare 150 kr)
– 60 kr för aviserings- och bokföringsavi liksom för skriftlig betalningspåminnelse i samband med amorteringsplan (tidigare 50 kr)

Senaste nytt från verksamheten i SOS barnbyn i Dassa-Zoumé, Benin

Idag går 55 barn i förskolan i Dassa-Zoumé och 223 elever i grundskolan. För en tid sedan började skolorna lägga extra resurser på barn med svårigheter och särskilda behov. Detta gav snabbt ett bra resultat och barnen fortsätter nu att göra stora framsteg med hjälp av personalen.

För att ge barnen en stimulerande och kreativ läromiljö så görs många utflykter med skolan. Man besöker olika platser för att lära sig om djur och natur och gör studiebesök på arbetsplatser för att lära sig om olika yrken. Ytterligare en viktig del av utbildningen i Dassa-Zoumé är att lära barnen om sina rättigheter. De får delta i diskussioner och seminarier samtidigt som personalen från skolan engagerar boende i närliggande områden. Man utbildar föräldrar och barn i frågor som rör barns rättigheter och jobbar för att fler flickor ska få gå i skolan.

Ungdomar får chans att plugga vidare
Under året har tio barn flyttat ifrån barnbyn och in till ungdomsboendet som ligger i området. Där bor det nu sammanlagt 30 unga pojkar och flickor. På ungdomsboendet får de stöd och hjälp på vägen av sin ungdomsledare och möjlighet att fortsätta sina studier. Idag går 13 av dem på yrkesskola. Tre av ungdomarna har fått statligt stipendium som täcker alla vidare studier.

Vår medicinlinik – En ovärderlig tillgång
Medicinkliniken i Dassa-Zoumé fortsätter att vara en enorm tillgång för de mest utsatta i samhället. Under 2012 kunde kliniken ta emot näst intill 5 500 patienter med olika problem. Patienterna får hjälp med allt ifrån små åkommor och mediciner till svårare sjukdomsfall. Om resurserna inte räcker får patienten hjälp att komma till ett större sjukhus. Kliniken har öppet alla vardagar och har ett eget labb, vilket förenklar processen för utskriven medicin.

Under året genomfördes testdagar, då de som ville fick komma och ta ett hiv-test. Dessutom genomfördes en blodgivarkampanj som gav ett lyckat resultat, många kom för att ge blod och fick samtidigt information om hur stor skillnad insatsen gör.

Isa blev snabbt friskare
Bland de tio barn som kommit till barnbyn under året fanns lilla Isa. Han var den yngsta av alla nykomna; bara ett år och en månad gammal. Isa var gravt undernärd, han vägde bara 3,8 kilo och var mycket sjuk. När Isa kom till byn gjordes omedelbara åtgärder för att få honom att tillfriskna. Personalen i byn och på medicinkliniken hade noggrann uppsikt över pojken och efter bara tre månader mådde han bättre; han var frisk och vägde nästan åtta kilo. Idag har Isa varit i byn i fem månader. Han fortsätter att göra framsteg och mår bättre för var dag som går.

(SOS Barnbyar)