Väx med oss på Aros Kapital


Ett fra
mgångsrikt 2020 för Aros Kapital

2020 har varit ett omvälvande år för oss alla med pandemin, oroligheter ute i världen och en omställning till virtuella möten i arbetslivet.
På Aros Kapital förberedde vi oss på det värsta, men med facit i hand kan vi faktiskt se tillbaka på ett år med hög tillväxt och med flera spännande nyrekryteringar till vårt team.

Under året har vi anställt 16 nya heltidsanställda och 4 nya timanställda medarbetare, vilket innebär att vi nu är 46 personer på företaget – en ökning med hela 53%.

Under året expanderar vi också för första gången utanför Norden när vi tar klivet ut i Europa med nytt kontor i London. Affärsidén är densamma internationellt som här i Sverige – att leverera flexibla finansieringslösningar till SMEs.

Efter ett affärsmässigt framgångsrikt år blickar vi nu framåt med siktet inställt på att göra ett ännu bättre 2021. Det betyder att vi håller ögonen öppna för nya intressanta kompetenser som ska förstärka vårt redan starka team.

Är du intresserad av att följa med på vår resa?
Kontakta oss och berätta om hur din kompetens kan förstärka vårt team.