Partnerskap

Väx tillsammans med Aros Kapital!

Väx tillsammans med Aros Kapital!

Vi älskar att göra nytta för våra kunders affärer och vårt jobb handlar just om det. Att erbjuda en snabb, enkel och personlig helhetslösning inom företagsfinansiering som löser det krångliga, svåra och omständliga. Oavsett vilken utmaning det handlar om.

Idag samarbetar vi med flera olika partners som likt oss sätter människan i fokus framför siffror och decimaler. Vi på Aros tycker att det är grunden till ett bra samarbete.

För oss handlar partnerskap om transparens, långsiktighet och ömsesidig respekt. Med oss samarbetar man för att man vill det – inte för att man måste.

Är du vår nästa partner?

Låt oss växa tillsammans – hör av dig till oss när det passar dig.

 

”Vi på Corpia arbetar dagligen med att hjälpa företag att identifiera samt möjliggöra finansiering. Detta arbete ställer höga krav på Corpias medarbetare genom kompetens och strukturerat arbete. Vi har sedan flera år haft ett nära samarbete med Aros Kapital inom samtliga finansieringslösningar. Min och mina medarbetares uppfattning är att Aros Kapital alltid är proaktiva och professionella i sitt arbete vilket underlättar vårt arbete att kunna identifiera bra finansieringslösningar åt våra kunder.”

David Malmborg, Founding Partner
Corpia Group
Tel: 0735-09 25 20

”Jag jobbar som företagskonsult inom all slags finansiering. Min kontakt med Aros Kapital är främst inom fakturaköp men även leasing. Samarbetet fungerar mycket bra och jag upplever Aros som flexibla, professionella och de har utvecklat bra digitala lösningar mot sina kunder.”

Carina Granqvist, Ägare/VD
Telnr: 076-1997934
carina@cmforetagskonsult.se

”För oss på JIF Partner har det varit viktigt att ha partners som står upp för de värden som vi vill förmedla åt våra kunder såsom schyssta villkor, nytta och konkurrenskraftiga erbjudanden tack vare vårt täta partnerskap med Aros Kapital har vi kunnat leverera dessa värden inom factoring och lån sen starten.”

Pierre Holt-Busk, ägare
JIF Partner
Mobile: 0709–69 46 19
www.jifpartner.se

”Vi har sedan ett antal år ett nära samarbete med Aros rörande olika finansieringslösningar till våra kunder. Vi får snabb och kompetent handläggning oavsett om det rör sig om ett mindre lån eller förvärvskrediter på 10 Mkr. De arbetar hårt för att effektivisera och digitalisera sina lösningar vilket är väldigt positivt.”

Mikael Issa, finansieringsrådgivare, redovisningskonsult
Telnr: 070-9430676
mikael.issa@jwk.se