Fortsatt minskning av företagskonkurser

Enligt  UC:s månadsstatistik har företagskonkurserna minskat med 5 procent i mars månad och den positiva utvecklingen ser ut att fortsätta. Under mars försattes 545 företag i konkurs. 

Efter årets första kvartal uppgår konkursminskningen till 10 procent och nedgången är bred och jämnt fördelad över de allra flesta län och branscher. Statistiken omfattar aktiebolag, handels- och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

UC:s marknadschef Roland Sigbladh menar att utvecklingen indikerar en förbättrad konjunktur och viss tilltro i det svenska näringslivet vilket för många företag innebär ökade möjligheter till högre intäkter och bättre likviditet. Antalet företagskonkurser har minskat eller stagnerat under de tre senaste kvartalen, och många företag har fått ett stabilare kassaflöde och bättre lönsamhet.

Läs mer om konkursstatistik