De valde svenska uppstickaren efter noggranna jämförelser

För snabbväxande företag kan valet av samarbetspartner när det gäller finansiering vara skillnaden mellan succé och fiasko.
När det norska trämodifieringsföretaget Kebony gjorde noggranna jämförelser slog det svenska kreditmarknadsbolaget Aros Kapital
storbankerna på fingrarna på flera områden.

Det norska företaget Kebony beskriver sig själva som ett modernt trämodifieringsteknikföretag. Med hjälp av beprövad trämodifieringsteknik
får hållbart odlat trävirke egenskaper som är lika de hos tropiskt lövträdsvirke och kan användas som alternativ till klassiska byggmaterial
som betong och stål. Och intresset för det nya byggmaterialet är stort.

– Vi ser verkligen en efterfrågan när det gäller våra produkter. Modifierat trä-kategorin är ganska ny, det finns ett fåtal aktörer på marknaden
och vi är en av de ledande. De senaste åren har Detta är en annons från vår Gasellpartner, Aros kapital De valde svenska uppstickaren efter
noggranna jämförelser vi växt med 20 till 30 procent per år, berättar Thomas Vanholme, CFO på Kebony.

Grundliga jämförelser

– Jag tror att vi kommer att expandera de lösningar vi har tillsammans i takt med att vi fortsätter att växa. Thomas Vanholme, CFO på Kebony.
Thomas Vanholme berättar att eftersom Kebony är ett företag under stark tillväxt är de i stort behov av rörelsekapital. I jakten efter en
samarbetspartner när det gäller finansiering gjorde de omfattande jämförelser mellan olika tänkbara aktörer på marknaden. De tittade på både
traditionella banker och andra aktörer och fastnade för det svenska kreditmarknadsbolaget Aros kapital.

Vi kom fram till att Aros var väldigt konkurrenskraftiga både när det gäller priset och hur processerna fungerar

– Vi kom fram till att Aros var väldigt konkurrenskraftiga både när det gäller priset och hur processerna fungerar, där de är mycket mer
tillmötesgående än de stora bankerna är i sina lösningar.

Just nu använder Kebony Aros kapital för fakturaköp och lagerfinansiering.

– Eftersom vår försäljning är säsongsberoende bygger vi upp ett stort lager under lågsäsongen och då är pengarna låsta tills vi avyttrar
lagret under högsäsong. Det är väldigt bra att ha dem för att balansera upp det, säger Thomas Vanholme och fortsätter:

– Aros kapital är väldigt lösningsorienterade och bra att samarbeta med också när det gäller IT och att integrera system. De är väldigt noggranna
när de förhandlar fram en lösning för ditt företag, så det kommer aldrig några överraskningar i efterhand. Jag tror att vi kommer att expandera de
lösningar vi har tillsammans i takt med att vi fortsätter att växa.