Höjd inkassoavgift 2013

Riksdagen har beslutat att från den 16 mars 2013 höja ersättningen till
– 450 kr för påminnelseavgift (avseende företag)
– 180 kr för inkassokrav (tidigare 160 kr)
– 170 kr för upprättande av amorteringsplan (tidigare 150 kr)
– 60 kr för aviserings- och bokföringsavi liksom för skriftlig betalningspåminnelse i samband med amorteringsplan (tidigare 50 kr)