Aros Kapital AB i partnersamarbete med Reguity Group AB (publ)

Aros Kapital AB har ingått samarbete med Reguity, där Reguity under varumärket G23.EU erbjuder Aros smidiga och trygga företagslån, som garanteras av EU.

Aros Kapital erbjuder trygga företagslån med EU-stöd, Företagslån Direkt, som omfattas av en garanti finansierad av Europeiska Unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI). Stödet tillhandahålls av Europeiska investeringsfonden (EIF) och går ut på att förbättra utsatta personers och mikroföretags tillgång till finansiering. Reguitys och Aros Kapitals satsning riktar sig mot mindre aktiebolag.

– Då samtliga parter är överens om att efter bästa förmåga stödja mindre företag i deras återstart efter covid-19, så känns samarbetet viktigt och bra för oss, säger Henrik Kristensen CEO & grundare på Reguity.

Utmanar bankerna genom snabbhet

Aros har sedan kreditmarknadstillståndet vuxit kraftigt och kan med sina personliga, snabba och flexibla finansieringslösningar utmana bankerna på riktigt i att skapa trygghet i företagandet. Tack vare erfarenhet och expertis från branschen kan Aros erbjuda en snabbare och smidigare bedömning vilket är viktigt för den moderna kundens framfart.

– Aros erbjuder företagslån och finansieringslösningar för mindre och medelstora bolag. Samarbetet ger oss ett sammanhang där vi kan nå vår målgrupp och bidra till värden som stödjer småföretagen, säger Oliver Wettergren Produktansvarig på Aros Kapital.

Om Aros Kapital

Aros Kapital grundades 2004 med visionen om att utmana de traditionstyngda branschkollegorna. Bolaget erbjuder professionell företagsfinansiering med skräddarsydda avtal för alla branscher, med erfaren expertis i rollen som kreditgivare. Aros hjälper företag att nå sin fulla potential genom finansiering av expansion, investeringar och förvärv, ökad personalstyrka samt utökning av varulager. Kundrelationerna präglas av långsiktighet, transparens och flexibilitet där avtalen är enkla och utan bindningstider. Aros Kapital har kreditmarknadstillstånd från Finansinspektionen och är anslutna till Riksgäldens insättningsgaranti.

Om Reguity

Reguity bildades 2007 med ambitionen att göra det lika enkelt att investera i onoterade och privata företag som det är i börsnoterade och offentliga företag. Sedan dess har Reguity utvecklats till den ledande digitala plattformen för ägare och investerare i privata företag i norra Europa.

Läs mer på: www.reguity.com

Programmet för sysselsättning och social innovation

företagslån med eu-stöd

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU-kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014–2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro.

För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna.

Kontaktinformation Aros Kapital:

Oliver Wettergren
Produktansvarig för Företagslån Direkt
0729-82 76 77

oliver.wettergren@aroskapital.se