Så här fungerar företagslån hos Aros Kapital

Hur Fungerar Företagslån hos Aros Kapital? En Guide för Företagare

Ett företagslån är en form av finansiering som företag använder för att växa, investera i nya projekt eller hantera kortsiktiga likviditetsbehov. Att ta ett företagslån kan kännas som en stor och komplicerad process, men hos Aros Kapital strävar vi efter att göra det så enkelt och smidigt som möjligt för dig och ditt företag. Våra företagslån är flexibla och anpassade för att möta ditt företags unika behov, vilket gör att du kan fokusera på det som är viktigast – att driva ditt företag framåt.

Nedan går vi igenom hur vårt stora företagslån fungerar, vilka fördelar de erbjuder och hur du kan komma igång. Luta dig tillbaka och låt oss guida dig genom processen!

Ansökningsprocessen

Att säkra ett företagslån hos Aros Kapital följer en strukturerad process som säkerställer att alla parter är överens om kreditstrukturen innan engagemanget inleds. Nedan följer de huvudsakliga stegen:

 1. Ansökan

Ansökningsprocessen börjar med att du fyller i en enkel och snabb ansökan online. Du anger grundläggande uppgifter om ditt företag och vad du behöver lånet till. Detta tar bara några minuter.

 1. Villkorsöverenskommelse
  Efter ansökan inkommit till oss förhandlas de grundläggande villkoren för krediten fram. Detta inkluderar att fastställa räntan och utarbeta en återbetalningsplan som är anpassad till kreditens unika förutsättningar. Under detta skede upprättas även ett så kallat Term Sheet, ett preliminärt avtal som sammanfattar de viktigaste finansiella och juridiska aspekterna av kreditavtalet som gäller förutsatt att krediten blir beviljad.
 2. Bedömning

Våra experter gör därefter en noggrann bedömning av ditt företags ekonomi och lånebehov. Vi tittar på företagets historik, kassaflöde och framtidsutsikter för att kunna erbjuda den bästa möjliga lösningen. Genom att inkludera en analys av risker, ekonomiska utsikter och tekniska detaljer är syftet är att säkerställa att finansieringen är hållbar och att Aros Kapital kan känna sig trygg med utlåningen.

 1. Erbjudande och utbetalning

Efter bedömningen tas ett kreditbeslut, och vid beviljad kredit får du som kund ett skräddarsytt låneerbjudande. Detta innehåller tydliga detaljer om lånebelopp, ränta och återbetalningsplan. Vi förklarar allt på ett enkelt och transparent sätt. Om du accepterar erbjudandet, går vi vidare med avtalssignering och utbetalning.

Nyckelfördelar

 • Effektiv och enkel process:Från ansökan till utbetalning jobbar Aros Kapital för att vara effektiva, smidiga och professionella.
 • Flexibla lösningar:Lånet anpassas efter ditt företags specifika behov.
 • Personlig service:Våra kollegor är alltid redo att hjälpa dig genom hela processen.
 • Transparenta villkor:Inga dolda avgifter eller överraskningar – du vet alltid vad som gäller.

Förutsättningar för Företagslån

För att kunna ansöka om ett företagslån hos Aros Kapital behöver ditt företag uppfylla vissa grundläggande krav:

 • Finansiell Stabilitet:Företagets ekonomiska hälsa är avgörande för långivaren. Bevis på finansiell stabilitet inkluderar uppdaterade balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Dessa dokument ger en inblick i utvecklarens förmåga att hantera både nuvarande och framtida finansiella åtaganden. Stabilitet och soliditet är nyckelord här.
 • Tydlig Återbetalningsstrategi: En klar och genomförbar återbetalningsplan är nödvändig för att långivaren ska känna sig trygg med investeringen. Återbetalningsstrategin bör visa hur och när medel kommer att återbetalas till långivaren och säkerställa att kassaflödet är tillräckligt för att möta dessa åtaganden. Detta innefattar både kortsiktiga och långsiktiga betalningsplaner.
 • God Kredithistoria:En positiv kredithistoria ger långivaren förtroende för att bolaget är pålitligt och har en god historik av att hantera lån. En stark kredithistorik ger goda förutsättningar för att krediten kan beviljas.

Säkerheter

Säkerheter krävs ofta för att säkerställa ett företagslån, där säkerheten är beroende på lånebelopp och företagets ekonomiska situation. Vanliga typer av säkerheter inkluderar företagsinteckning, aktiepant och borgensåtagande.

Slutsats

Att ansöka om ett företagslån hos Aros Kapital är en enkel och transparent process. Vi erbjuder skräddarsydda finansieringslösningar som hjälper ditt företag att växa och nå sina mål. Besök vår hemsida och fyll i en ansökan för att komma igång, vi ser fram emot att vara din finansiella partner på din resa mot framgång!

 

Är ditt företag i behov av företagslån kan du enkelt kontakta oss via nedan länk:

https://www.aroskapital.se/tjanster/foretagslan/

 

Byggnadskreditiv läs mer här!

Hur fungerar Byggnadskreditiv?

Ett byggnadskreditiv fungerar genom att frigöra medel i etapper som matchar projektets framsteg. Initialt får utvecklaren en del av medlen för att påbörja byggnationen. När projektet fortskrider, frigörs ytterligare medel. Denna process fortsätter tills byggnationen är slutförd.

Ansökningsprocessen

Att säkra ett byggnadskreditiv hos Aros Kapital är en strukturerad process som säkerställer att alla parter är väl förberedda innan byggprojektet påbörjas. Här är de huvudsakliga stegen:

 

 1. Förhandling och Villkorsöverenskommelse
  Det första steget är att Aros Kapital och kunden förhandlar fram de grundläggande villkoren för krediten. Detta inkluderar att fastställa räntan och utarbeta en återbetalningsplan som är anpassad till projektets unika förutsättningar. Under detta skede upprättas även ett så kallat Term Sheet, ett preliminärt avtal som sammanfattar de viktigaste finansiella och juridiska aspekterna av kreditavtalet.
 2. Inlämning av Projektplan
  När villkoren är överenskomna, går processen vidare till inlämning av projektplanen. Kunden förser Aros Kapital med en detaljerad plan som innehåller noggranna kostnadsberäkningar, tidsplaner för byggnationens olika faser och prognoser för framtida intäkter. Denna dokumentation är avgörande för att ge långivaren en tydlig bild av projektets omfattning och ekonomiska potential.
 3. Projektbedömning och Genomförbarhetsanalys
  Med projektplanen i handen genomför Aros Kapital en grundlig bedömning av projektets genomförbarhet. Detta inkluderar en analys av risker, ekonomiska utsikter och tekniska detaljer. Syftet är att säkerställa att projektet är hållbart och att långivaren kan känna sig trygg med investeringen.
 4. Utbetalning

När projektet är beviljat betalas medel ut till kredittagaren under projektets gång för att kunna hantera de löpande kostnaderna i projektet i enlighet med den lyftplan som lämnats in under ansökningsprocessen. Detta innebär att du som kund kan dra fördel av att utbetalningarna görs i etapper då du endast betalar din ränta baserat på det belopp som du utnyttjat av kreditivet.

 

Nyckelfördelar

Byggnadskreditiv erbjuder flera fördelar. Det säkerställer ett kontinuerligt kassaflöde, vilket möjliggör oavbruten byggnation. Dessutom kan det minska den finansiella belastningen på utvecklaren genom att sprida ut kostnaderna över tid. Denna typ av kredit ökar också trovärdigheten hos entreprenörer och leverantörer, eftersom de vet att medlen är säkrade.

 

Förutsättningar för Byggnadskreditiv

Att erhålla ett byggnadskreditiv är en process som kräver noggrann planering och förberedelse. Hos Aros Kapital ställs specifika krav på utvecklare för att säkerställa att både projektet och dess finansiering är hållbara. Nedan beskrivs de centrala kriterierna som måste uppfyllas:

 1. Solid Affärsplan: En detaljerad och väl genomarbetad affärsplan är grundläggande för att ansöka om ett byggnadskreditiv. Affärsplanen ska tydligt beskriva projektets mål, strategi och genomförandeplan. Den bör även innehålla detaljerade kostnadsuppskattningar, tidsplaner och en projektion av förväntade intäkter. En stark affärsplan visar på utvecklarens professionalism och projektets potential.
 2. Finansiell Stabilitet: Utvecklarens ekonomiska hälsa är avgörande för långivaren. Bevis på finansiell stabilitet inkluderar uppdaterade balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesanalyser. Dessa dokument ger en inblick i utvecklarens förmåga att hantera både nuvarande och framtida finansiella åtaganden. Stabilitet och soliditet är nyckelord här.
 3. Tydlig Återbetalningsstrategi: En klar och genomförbar återbetalningsplan är nödvändig för att långivaren ska känna sig trygg med investeringen. Återbetalningsstrategin bör visa hur och när medel kommer att återbetalas till långivaren och säkerställa att kassaflödet är tillräckligt för att möta dessa åtaganden. Detta innefattar både kortsiktiga och långsiktiga betalningsplaner.
 4. God Kredithistoria: En positiv kredithistoria ger långivaren förtroende för att utvecklaren är pålitlig och har en god historik av att hantera lån. Tidigare erfarenheter av att framgångsrikt fullfölja liknande projekt kan också ge en betydande fördel vid bedömningen av ansökan. En stark kredithistorik minskar risken och ökar sannolikheten för att krediten beviljas.
 5. Erfarenhet inom Fastighetsutveckling: Tidigare erfarenhet av fastighetsutveckling är en stor tillgång. Utvecklare som kan visa upp en portfölj av framgångsrika projekt har en bättre chans att erhålla byggnadskreditiv. Erfarenhet visar på förmåga att navigera genom komplexa byggprojekt och ger långivaren förtroende för att projektet kommer att fullföljas enligt plan.

Finansiell dokumentation

Detaljerad finansiell dokumentation är avgörande. Detta inkluderar balansräkningar, resultaträkningar och kassaflödesprognoser. Långivare använder dessa dokument för att bedöma utvecklarens ekonomiska hälsa och projektets livskraft.

 

Säkerheter

Säkerheter krävs ofta för att säkra ett byggnadskreditiv. Detta kan vara i form av fastigheter eller andra värdefulla tillgångar. Säkerheter ger långivaren trygghet genom att säkerställa att de kan återfå sin investering om utvecklaren inte kan fullfölja sina åtaganden.

 

Slutsats

Byggnadskreditiv är ett viktigt verktyg för fastighetsutvecklare. Det tillhandahåller nödvändig finansiering, säkerställer ett smidigt kassaflöde och stödjer projektets färdigställande. Genom att förstå hur det fungerar och hantera associerade risker kan utvecklare leda till framgångsrika och lönsamma projekt. Genom att uppfylla långivarens krav och upprätthålla en noggrann finansiell dokumentation kan utvecklare säkra den finansiering som behövs för att förverkliga sina projekt.

 

Är ditt företag i behov av Byggnadskreditiv kan du kontakta oss via nedan länk:

Fastighetsfinansiering – Bra lån till kommersiella fastigheter | Aros Kapital®