fastighetsfinansiering

Fastighetsfinansiering? – Lån till kommersiella fastigheter

Vi på Aros Kapital är entreprenörer! Vi vill därför kunna erbjuda alla små och medelstora aktörer på marknaden olika möjligheter att finansiera sina kommersiella fastigheter. Vi på Aros Kapital har ingen generell begränsning när det gäller beloppsstorleken vid fastighetsfinansiering.

Vi gör alltid en individuell prövning och en seriös analys av ert lånebehov. Vi lyssnar dessutom noggrant på era framtidsplaner och dina och ditt företags visioner.

Vi finansierar alla typer av av byggnadsprojekt. Några exempel på byggprojekt som vi finansierar är hyresfastigheter, bostadsrättsföreningar (BRF), samhällsfastigheter och andra fastigheter och byggnadsprojekt.

Läs mer om hur vi kan hjälpa dig här!

13 tips för att öka ditt företags kreditvärdighet

Kreditvärdighet är ett mått på hur exempelvis en person eller ett företags förmåga att betala sina skulder. Måttet används av bland annat långivare och påverkar…

Företagslån

Om företagslån Här hittar du mer information om företagslån, till exempel skillnaderna mellan att låna till aktiebolag. Hur fungerar det med säkerhet och personlig borgen?…

Etiska riktlinjer

Aros ska följa lagar och föreskrifter som styr den verksamhet som Aros bedriver såväl som interna riktlinjer och instruktioner.   Aros information om produkter och…