Daniel Wellington satsade sig igenom pandemin

Publicerat den:

Pandemin har inneburit prövningar för företag över hela världen. Och strategierna för att klara utmaningarna har varit många. Det svenska klockföretaget Daniel Wellington, som också säljer accessoarer och smycken, valde att satsa.
– Tillsammans med vår finansiella partner Aros Kapital genomförde vi så gott som hela affärsplanen, säger Johan Johansson VD på Daniel Wellington.

 

Tillväxt är nästan alltid kostsamt och i en pandemi blev detta extra kännbart. Daniel Wellington, som satsar stort på nya marknader i allmänhet och Kina i synnerhet, behövde en stark finansiell partner för att axla utmaningarna. I detta behov fann Daniel Wellington och Aros Kapital varandra.

– Vi är båda entreprenörsdrivna och möjlighetsorienterade vilket gjorde att samarbetet fungerade perfekt från dag ett, säger Daniel Güner VD på Aros Kapital.
Det var inte bara Kina som Daniel Wellington fokuserade på under året. Företaget investerade också stort i innovation. Det handlade bland annat om liveshopping och om att lyfta influencer marketing till nästa nivå.

– Vi hanterar just nu en omställning från traditionell och nationell retail till att möta kunden digitalt och lokalt. Här behöver vi agera med stor intern flexibilitet, men också när det kommer till valet av leverantörer och partners, säger Johan Johansson, VD på Daniel Wellington.

Nu ser Daniel Wellington framåt och satsningarna fortsätter. Med kvalitet och hållbarhet i fokus jobbar företaget vidare mot nya mål och Aros Kapital är en självklar partner.
– Vi ser fram emot att fortsätta med Aros Kapital som en långsiktig finansiell partner för Daniel Wellington. Det blir en spännande och utvecklande resa för oss båda, säger Johan Johansson VD på Daniel Wellington.

Daniel Wellington
Johan Johansson, VD på Daniel Wellington

TRE TIPS
från Johan Johansson, VD på Daniel Wellington, om att leda under pandemin.

1. Även i utmanande tider – investera och satsa på innovation och testa nya sätt att arbeta. Ett ben behöver alltid vara i framtiden. För oss på Daniel Wellington är det bland annat liveshopping.

2. Som ledare för ett globalt bolag med anställda i olika tidszoner och som talar olika språk är tydlig kommunika- tion allt. Se till att ni använ- der tekniken på bästa sätt
– vi livesänder via Microsoft Teams och där finns numera både Q&A-funktion samt översättning. Detta skapar såväl transparens som förtroende och gemenskap.

3. Se till att du och dina ledare alltid har nära till glädje och skratt i vardagen. När nyheterna översköljer medarbetarna med kris innan de ens öppnat datorn på morgonen behöver man som ledare hitta lugn, gemenskap och att hjälpa medarbetarna till att hitta glädje i det lilla.

 

Aros Kapital grundades 2004 med visionen om att utmana de traditions- tyngda branschkollegorna. Bolaget erbjuder professionell företags- finansiering med skräddarsydda avtal för alla branscher, med erfaren expertis i rollen som kreditgivare. Aros hjälper företag att nå sin fulla potential genom finansiering av expansion, investeringar och förvärv, ökad personalstyrka samt utökning av varulager. Kundrelationerna präglas av långsiktighet, transparens och flexibilitet där avtalen är enkla och utan bindningstider. Aros Kapital har kreditmarknadstillstånd från Finansinspektionen och är anslutna till Riksgäldens insättningsgaranti.