Tillbakablick 2013 – Verksamheten i SOS barnbyn i Dassa-Zoumé, Benin

Under 2013 bodde 119 barn i barnbyn i Dassa-Zoumé och 288 personer kunde få hjälp inom det familjestärkande programmet. Genom Aros Kapitals stöd har föräldralösa barn och ungdomar i Benin fått ljusare framtidsutsikter.

Specialstöd för barn med inlärningssvårigheter
I grundskolan går 230 elever, varav 70 är från barnbyn. Eftersom skolan också är öppen för barnen utanför barnbyn kommer de övriga från områdena kring barnbyn i Dassa-Zoumé. Personal och lärares stöd är ovärderliga för barnens skolgång. Därför har ett särskilt team av personal jobbat med att stötta elever med inlärningssvårigheter. I år lyckades 12 av 17 nå högsta betyg och komma ifatt de andra eleverna. Skolan har också uppmuntrat barnen att engagera sig i flera fritidsaktiviteter genom att anordna workshops efter lektionstid. Förutom olika sporter har kulturella aktiviteter som musik, teater, måleri och traditionell dans varit populärt under året men många barn har velat lära sig sömnad och skomakeri också.

Uppvisning på Det Afrikanska Barnets Dag
I de två ungdomshusen i barnbyn bor 31 ungdomar som går i gymnasiet eller läser yrkes – och lärlingsutbildningar. Efter ett samarbete med Röda Korset Benin har 13 ungdomar gått kurser i samhällsbaserad katastrofhjälp. Efter två veckor av teoretisk och praktisk träning tog ungdomarna ett eget initiativ till att sprida sina nya kunskaper under Det Afrikanska Barnets Dag som firas i Dassa-Zoumé. Tillsammans med andra ungdomar demonstrerade de vad de lärt sig genom att iscensätta en räddningsoperation.

Medicinkliniken blir populär
SOS Barnbyars Medicinklinik i Dassa-Zoumé har under 2013 för första gången kunnat erbjuda vård och bevakning av hälsa hos både kvinna och foster under graviditeten. Utöver detta bidrar kliniken med mediciner, psykologisk vård, ett testlaboratorium, enklare operationer och utför regelbundna kontroller av barnens utveckling. Utrustningen är bra och kvaliteten på vården är hög då läkarna samarbetar med specialister vid andra sjukhus i närheten. Det har gjort att många fler söker sig till kliniken. Tack vare Aros stöd kan läkare och sköterskor fortsätta hjälpa barn och familjer i området. Kliniken är öppen för hela samhället som kunde ta del av gratis undersökningar och vaccinationer mot exempelvis hjärnhinneinflammation, HIV och Hepatit B.

Kofi slapp skiljas från sina barn
Kofi och hans familj är en av många som fått hjälp genom SOS Barnbyars familjestärkande program. Kofi är en skild, ensamstående pappa som lever med HIV. Han har haft svårt att få pengarna att räcka till barnens utbildning och sjukvård och hans dåliga hälsa hindrade honom från att vara produktiv. Till slut fick han kontakt med SOS Barnbyar i Dassa-Zoumé. SOS Barnbyar gav råd om hur han kunde gå tillväga för att kunna ge barnen mat, sjukvård och utbildning. Kofi hade arbetat med design tidigare och kunde få ett mikrolån till att starta upp en verksamhet igen. Med stöd från SOS Barnbyar kunde Kofi bli självförsörjande och skriva in sina barn i en skola. Barnen kunde få en utbildning och idag är både han och barnen vid god hälsa.

(SOS Barnbyar)

Senast
Uppdaterade

Byggnadskreditiv läs mer här!

Publicerat den: