Nyföretagarlånet

Företagslånet för dig som är i uppstartsfasen av ditt företagande

NYFÖRETAGARLÅNET MED EU-STÖD

Företagslån med EU-stöd

Företagslån till ditt nystartade företag upp till 500 000 kr med EU-stöd, där villkoren blir mer fördelaktiga. Är du i uppstartsfasen av ditt företagande och har än så länge inte ett registrerat bokslut är detta lånet för dig. Lägre ränta och ett begränsat borgensåtagande om endast 20 % av lånebeloppet, eftersom lånet omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

VI ERBJUDER

 • Lån upp till 500 000 kr
 • Besked inom några dagar
 • Återbetalning 24-60 månader
 • Kostnadsfri förtidslösen
 • Lägre ränta med EIF-mikrogaranti
 • Företagsrådgivning genom samarbetspartner mot en subventionerad kostnad
 • Uppläggningsavgift 1% av lånebeloppet, som lägst 995 kr

GRUNDKRAV

 • Aktiebolag
 • Max 9 heltidsanställda
 • Max 20 mkr i omsättning
 • Max 20 mkr i totala tillgångar

Om du har registrerade bokslut ska du istället välja
Företagslån Direkt eller Företagslån Direkt med EU-stöd. Läs mer om alla våra företagslån.

Företagsrådgivning

Vår samarbetspartner hjälper dig genom att tillhandahålla mentorskap, utbildning, coaching eller rådgivning. Tjänsterna tillhandahålls både före och efter att lånet beviljats. Om ni är intresserade av tjänsten tar vår samarbetspartner kontakt med er för ett initial rådgivningstillfälle.

Den erbjudna tjänsten är förknippad med en kostnad. För att hjälpa dig som företagare subventionerar Aros Kapital en del av kostnaden. Rådgivningen rekommenderas då det stärker era möjligheter att få ansökan beviljad.


Vad innebär programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI)?

Genom Europeiska unionens program för sysselsättning och social innovation (EaSI) stöder EU-kommissionen mikrofinansiering och socialt entreprenörskap med totalt 193 miljoner euro under 2014– 2020. Syftet är att förbättra i synnerhet utsatta personers och mikroföretags tillgång till mikrofinansiering, dvs. lån på upp till 25 000 euro.

För första gången stöder kommissionen också sociala företag genom investeringar på upp till 500 000 euro. Stödet till mikrofinansiering och socialt entreprenörskap tillhandahålls genom EaSI-garantin, som ska göra det möjligt för mikrokreditgivare och investerare i sociala företag att nå ut till företagare som de annars inte skulle ha kunnat bevilja finansiering på grund av riskerna. EU-kommissionen har gett Europeiska Investeringsfonden (EIF) i uppdrag att genomföra EaSI-garantin i praktiken.

För mer information se:

 

Företagslån Direkt med EU-stöd erbjuds av Aros Kapital och omfattas av en garanti som finansieras av Europeiska unionen inom programmet för sysselsättning och social innovation (EaSI).

“LÅT OSS GÖRA DET KRÅNGLIGA ENKLARE”