Aros Law

Tryggt och enkelt med erfarna jurister bara ett telefonsamtal bort

AROS LAW

På Aros Kapital tror vi på en helhetslösning där vi kan bistå dig som kund i en affärsrelations samtliga tänkbara faser.

Om din kund bestrider en faktura och tvist uppkommer kan vi biträda dig genom hela processen och ser till att dina intressen tas tillvara på bästa sätt. Vi gör en objektiv bedömning av dina utsikter till framgång i en domstolsprocess och biträder dig i domstol eller förhandlar med din kund utom rätta för att hitta en så snabb och smidig lösning som möjligt.

Våra jurister har stor processvana och vet vad som krävs för att vara framgångsrika i domstol. En av fördelarna med att anlita oss är att oavsett om vi har handlagt ditt ärende som inkassoärende eller inte så innebär det pågående samarbetet att vi har en hög kundkännedom. Därmed kan vi agera snabbt vilket är A och O i tvistemål och kravhantering.

Med oss får du en juridisk partner som är specialiserad på bolagsrätt, affärsjuridik och tvistemålshantering och som kan hjälpa dig med bland annat affärsavtal, personalavtal, myndighetsfrågor och tvister. Våra erfarna jurister säkerställer att ditt ärende hanteras på bästa möjliga sätt.

 

Affärsjuridik och genomgång av avtal

Vi hjälper dig upprätta juridiska dokument som till exempel aktieägaravtal och partneravtal. Vi hjälper dig även med att se över befintliga kundavtal, offertunderlag och andra bolagsdokument där utformningen är avgörande för din verksamhet.

Undvik kundförluster med proaktiva åtgärder

De flesta företag kan kraftigt minska risken för kundförluster genom att låta oss se över deras rutiner. Eftersom cirka 80 % av alla kundförluster sker i gamla kundrelationer hjälper det oftast inte att du har en bra kontakt med kunden, även om det är en viktig del.

  • Vi hjälper dig utforma återtagande- samt äganderättsförbehåll så att du har möjlighet att återta dina varor om inte kunden betalar i enlighet med er uppgörelse.