Aros Law

Tryggt och enkelt med erfarna jurister bara ett telefonsamtal bort

På Aros Kapital tror vi på en helhetslösning där vi kan bistå dig som kund i en affärsrelations samtliga tänkbara faser. Vi upptäckte att efterfrågan på juridisk kompentens var stor hos etablerade företag som saknade egna bolagsjurister. För att tillgodose detta behov erbjuder vi sedan 2013 juridiska tjänster genom Aros Law – något som har blivit ett uppskattat tillskott till vårt övriga erbjudande.

Med oss får du en juridisk partner som är specialiserad på bolagsrätt, affärsjuridik och tvistemålshantering och som kan hjälpa dig med bland annat affärsavtal, personalavtal, myndighetsfrågor och tvister. Våra erfarna jurister säkerställer att ditt ärende hanteras på bästa möjliga sätt.

Affärsjuridik och genomgång av avtal

Vi hjälper dig upprätta juridiska dokument som till exempel aktieägaravtal och partneravtal. Vi hjälper dig även med att se över befintliga kundavtal, offertunderlag och andra bolagsdokument där utformningen är avgörande för din verksamhet.

Juridisk rådgivning via telefon eller e-post

Vi på Aros Law hjälper dig med rådgivning i alla typer av civilrättsliga frågor, från arbetsrättsliga spörsmål till frågor hur du bäst ska få utdelning i avtalspartens konkurs. Genom att snabbt kunna kontakta våra jurister via telefon förebygger du många problem och sparar mycket tid, vilket ger trygghet till din organisation.

Processrådgivning

Betalar inte din kund eller har någon annan ställt krav mot dig? Vi biträder dig genom hela processen och ser till att dina intressen tas tillvara på bästa sätt. En av fördelarna med att anlita oss är att oavsett om vi har handlagt ditt ärende som inkassoärende eller inte så innebär det pågående samarbetet att vi har en hög kundkännedom. Därmed kan vi agera snabbt vilket är A och O i tvistemål och kravhantering.

Tvistemål

Möjligheten att få betalt för en obetald faktura är delvis beroende på när rättsliga åtgärder vidtas. Vi biträder dig i tingsrätt eller förhandlar med din kund för att hitta en så snabb och smidig lösning som möjligt. Våra jurister har stor processvana och vet vad som krävs för att vara framgångsrika i en domstolstvist.

ALLT ÄR SÅ ENKELT MED AROS.

Björk Hair
Läs mer

Undvik kundförluster med proaktiva åtgärder

De flesta företag kan kraftigt minska risken för kundförluster genom att låta oss se över deras rutiner. Eftersom cirka 80 % av alla kundförluster sker i gamla kundrelationer hjälper det oftast inte att du har en bra kontakt med kunden, även om det är en viktig del.

  • Vi hjälper dig utforma återtagande- samt äganderättsförbehåll så att du har möjlighet att återta dina varor om inte kunden betalar i enlighet med er uppgörelse.
  • Vi hjälper dig att utreda möjligheten att kräva ersättning av din avtalsparts ställföreträdare om du inte får utdelning i avtalspartens konkurs.
  • Om betalning av en skuld dröjer kan vi även hjälpa dig med att undersöka möjligheten att försätta kunden i konkurs