Per Entin – Riskansvarig

Publicerat den:

Som ett led i kvalitetssäkringen av Aros verksamhet har vi förstärkt organisationen med en ny riskansvarig genom anställningen av Per Entin.

Per är utbildad civilekonom med tidigare erfarenhet av förebyggande riskarbete i finansbolag. Som riskansvarig kommer Per säkerställa att arbetet med risk- och regelefterlevnadsfrågor bedrivs på ett väl fungerande och effektivt sätt i enlighet med gällande regelverk och föreskrifter samt rekommendationer från bl.a. finansinspektionen.