Årlig risk- och kapitaltäckningsrapportering , Aros Kapital AB, 2017