Ägarstruktur

Aros aktieägare består av nedan angivna bolag där Mellby gård intressenter, CusCus AB och Daniel Güner Holding är storägare.